Статии  
Спални вагони на БДЖ произведени в ГДР и техни мащабни модели.
26 April 2013

Спални вагони на БДЖ произведени в ГДР и техни мащабни модели.

Първата доставка на съвременни за времето си спални вагони, БДЖ прави от ГДРпрез 1962 г. Това са вагоните от новото производство пътнически вагони на ГДР и саот първите за БДЖ със стандартна дължина между буферите от 24,5 м.Класифицират се като тип Б според изискванията на ОСЖД (OSShD typ B).
фиг.1 БДЖ WLAB 526, снимка ВЗ Гьорлиц

Може би тук е моментът да изясним тези класификации, тъй като те доста често сеизползват малко произволно и понякога неправилно. Не малък принос за това имат и фирмите производителки на мащабни модели, които често допускат грешки при обозначаването им. Вдействителност това не са обозначения на типове вагони произвеждани от дадена фабрика, а обозначения на техническите изисквания на съответната организация ОСЖД или UIC.Съвсем накратко според UIC тип X и Z са за 26,4 метрови вагони, а тип Y за 24,5 м. От друга страна според ОСЖД тип А е за 26,4 м., а тип Б за 24,5 м. В този смисъл има различни видове вагони, произведени от различни фабрики в различни държави, като всичките отговарят на даден тип, макар и да имат съществени различия в многоотношения.

В ГДР през периода 1962-1964 г. се произвеждат вагони отговарящи на изискваниятана ОСЖД тип Б, пълната им класификация в Германия е: Einheitsreisezugwagen(OSShD Typ B). От 1965 г. вагоните са доразвити и приведени в голяма степен към изискванията на UIC туп Y и съответно са обозначени като: Einheitsreisezugwagen(UIC Typ Y). През 1969-1970 г. е проектиран поредният тип вагони с дължина 24,5 м.,които отговарят още по-точно на изикванията на UIC, като имат някои съществени изменения спрямо предишните два типа, макар че продължават частично да отговарят и изискванията на ОСЖД тип Б. По тази причина са обозначени като:Standardreisezugwagen (Y/B70). В България са внасяни и от трите производствени разновидности, предимно първокласни, спални и кушети. Най-лесният начин да бъде определен даден вагон от коя разновидност е следният: OSShD Typ B - кошът е прав без скосявания при вратите, решетките за вентилацията са на покрива; UIC TypY - кошът е със скосявания при вратите, решетките за вентилацията са все още на покрива; Y/B70 - вагонът е със скосяване, решетката на вентилацията е от едната страна на коша, в средата под прозорците. Разбира се има и множество други разлики, които не са толкова забележими, но те не са обект на тази статия.

Основна причина за доставка от 1962 г. е нарасналата нужда отспални вагони в международно отношение. Доставените 10 бр. вагони първоначално са използвани изключително в межународните влакове. Вагоните са идентични спроизведените през същата година 24 спални вагони за DR.Част от тези вагони (8 броя), боядисани в специална синя разцветка участват изключително в състава на Турист Еспрес(Tourex) пътуващ през летния сезон между Дрезден и Варна.При доставката си вагоните за БДЖ са били боядисани в тъмнозелено с жълти надписи и жълти надлъжни декоративни ивици характерни за вагоните на DR. В средата под прозорците също в жълто има голям надпис БДЖ, рамата на вагона е черна, надписите отново са жълти (фиг 1). Вагоните разполагат с 10 купета разположени огледално, всяка с 3 места за сядане, съответно 3 легла, умивалник и огледало (фиг. 2). Има възможност да бъдат предлагани и като първа класа само за двама пътника. Последно, 11-то е служебното помощение за шафнера. Скица на вътрешното разпределени може да бъде видяна на фиг. 2а.
фиг. 2

 


фиг. 2а.

Няколко години след доставката вагоните са пребоядисани в синьо като жълтите надписи и декоративните ивици са запазени, надписът БДЖ е заменен с надпис РСВ. В този вид е и произведеният от фирмата Тилиг модел (фиг 3). Цветовата схема напомня изключително много тази на вагоните на "Турекс"-а. Моделът предизвика сериозна полемика в средите на жп моделистите и любителите нажелезницата. Най-силно застъпена беше тезата, че вагони боядисани по подобен начин никога не е имало в БДЖ. Наличието на цветна снимка от 1966г., макар инеизвестна доскоро за любителите и специалистите в България, опроверга категорично тези твърдения.


фиг. 3 Мащаб ТТ 1:120, Tillig No.16360, снимка: Н.Бояджиев

Първоначално вагоните получват БДЖ номера от 523 до 532. Интересна за меностава номерацията на вагоните след 1970 г., когато са въведени номерата закомпютърна обработка с контролна цифра. Според различни източници, следпреномерацията вагоните получават номера 51 52 60-40 531 до 540 или 5152 64-84523 до 532. Оказа се, че вагон от този тип се съхранява във ВРЗ Г.Оряховица (фиг 4).Той е с номер 51 52 64-84 530-3, но и максимално допустимата му скорост е 160км/ч., което предполага, че е претърпял макар и малка реконструкция, т.е. възможное за различни периоди да са верни и двете поредици номера.


фиг. 4 Снимка: Н. Бояджиев 2013 г.

По отношение на следващата доставка спални вагони отново има спорен момент. В случая това е годината на доставката. В един от българските документи с които разполагам за година на доставката е упомената 1968 г.Въпреки това считам, че вярната година е 1972. Това беше потвърдено от друг източник, както и от завода производител. Доставени са 25 броя вагони в изцяло първокласно изпълнение, първоначално вагоните са тип WLA. Възможно е на по-късен етап при реконструкция в спалните купета да е добавено и трето легло, фиг. 5 БДЖ WLA 5152 60-68 559, снимка: Н.Бояджиевкато в част от документите присъстват и като WLAB. Тези вагони са от по-новото производство на завода в Гьорлиц (UIC Typ Y), вече с характерното скосяване при вратите. Номерата им са 5152 60-80 от 541 до 565. Подобни на тези вагони, но с талига Минден-Дойтц са доставени по същото време и за румънските железници. За разлика от предишната доставка отоплението е вече на твърдо гориво. Боядисани са в характерния за спалните вагони на БДЖ син цвят, надписите отново са жълти, но вече липсват декоративните ивици. Рамата отново е боядисана в черно. Вагон с бивш номер 5152 60-80 559 (фиг. 5), след реконструкция дълги години се използва от НИИТ като вагон лаборатория. Фабрични мащабни модели на тези вагони не са налични. За сметка на това съществува ръчно изработен модел на вагон лабораторията в единична бройка и мащаб H0 1:87. За основа на модела е из-ползван фабричен модел на фирмата Тилиг.


фиг. 5 БДЖ WLA 5152 60-68 559, снимка: Н.Бояджиев


фиг. 6 вагон лаборатория на НИИТ в мащаб 1:87, снимка: Л. Димитров

През 1980 г. е осъществена трета доставка на 60 брояспални вагони тип WLAB, отново от фабриката в Гьорлиц.С изключение на вътрешното разпределение (фиг. 7) и някои модернизации в конструктивно отношение вагоните са много сходни с тези от предишната доставка. Отоплението отново е на твърдо гориво, а максималната скорост е 160 км/ч. Купетата са огледално разположени и в тях могат да се настанят трима души. Те са десет на брой и оборудването им (фиг. 8) е стандартно за всички произведени от фабриката спални вагони в периода 1975 -1986 г. Цветовата схема на вагоните (фиг. 9) е добре познатата на много от нас от средата на 80-те години на миналия век. Кошът на вагона е боядисан изцяло в синьо, покривът е сив, а надписите и означенията жълти.
фиг. 7 дневен и нощен режим
фиг. 8, снимка: ВЗ Гьорлиц                                       фиг. 9, снимка: ВЗ Гьорлиц

Номерата на вагоните са 5152 60-80 от 566 до 625. Модел на тези вагони в мащаб1:87 (фиг. 10) произвежда фирмата Тилиг. Същия модел може да бъде използван и запребоядисването му в характерната за БДЖ след 1990 г. червено-бяла разцветка.


фиг. 10 Tillig No 74777, снимка: TILLIG Modellbahnen GmbH


Последната доставка, която ще бъде разгледана в тази статия е от 1998 г., когато садоставени вагони втора ръка, собственост на бившата DR, вече сляла се в DBAG.Вагоните са доставени за DR през 1970 г. (фиг. 11) от завода в Бауцен (UIC Typ Y).През 1990 г. са реконструирани и за БДЖ са доставени във вида им след


фиг. 11, снимка: ВЗ Бауцен

Има модел в мащаб H0 (фиг. 12), който може да бъде успешно преработен чрезпребоядисване и някои дребни преправяния във вагон на БДЖ (фиг. 13). Номерът,който ще се използва за модела трябва да бъде от тези с талига Гьорлиц V, освенако не бъдат подмени и талигите на самия модел.


фиг. 12 Tillig No 74771, снимка: TILLIG Modellbahnen GmbHфиг. 13 БДЖ сериа 70-30, снимка: Надин Елиа 2001 г

Автор: Никола Бояджиев (IV.2013
)

Сподели facebook Facebook twitter Twitter


© 2023 RailwayPassion. Всички права запазени. Special thanks to the cool guys of StudioITTI Уеб дизайн и изработка на интернет сайт от Студио ИТТИ - Уеб базирани решения
Национална среща на железопътните моделисти в България Сдружение "Клуб Железопътен Моделизъм – България"