Автор Тема: Осветление на вагони  (Прочетена 4171 пъти)

IvanC

 • Trade Count: (0)
 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 165
 • Рейтинг: 116
Описание на CV-тата на функционалния декодер - част 2
« Отговор #15 -: 06 Февруари 2022, 05:02:26 »
CV-та за задаване на бутоните за управление на изходите

CV
Заводска
стойност
   Описание
CV33
1
Изходи, управлявани от бутона F0 в посока напред:
бит 0-тегло 1-0 = изход F0f не се управлява от бутона;1 = изход F0f се активира при включен бутон
бит 1-тегло 2-0 = изход F0r не се управлява от бутона;2 = изход F0r се активира при включен бутон
бит 2-тегло 4-0 = изход FA1 не се управлява от бутона;4 = изход FA1 се активира при включен бутон
бит 3-тегло 8-0 = изход FA2 не се управлява от бутона;8 = изход FA2 се активира при включен бутон
бит 4-тегло 16-0 = изход FA3 не се управлява от бутона;16 = изход FA3 се активира при включен бутон
бит 5-тегло 32-0 = изход FA4 не се управлява от бутона;32 = изход FA4 се активира при включен бутон
бит 6-тегло 64-0 = изход FA5 не се управлява от бутона;64 = изход FA5 се активира при включен бутон
бит 7-тегло 128-0 = изход FA6 не се управлява от бутона;128 = изход FA6 се активира при включен бутон

Стойността на CV33 се образува, като се съберат стойностите на всички битове, например:
Искаме бутон F0 в посока напред да управлява изходи F0f (= 1) и FA1 (= 4), 1 + 4 = 5, което записваме в CV33

Втори пример - бутонът управлява изходи FA1 (= 4), FA2 (= 8 ) и FA3 (= 16): в CV33 записваме 28 (4 + 8 + 16)

CV34
2
Изходи, управлявани от бутона F0 в посока назад; задаването на изходите е еднакво с това за CV33 по-горе
CV35
4
Изходи, управлявани от бутона F1; аналогично на CV33 и CV34, но за бутон F1
CV36
8
Изходи, управлявани от бутона F2; като CV33 - CV35, но за бутон F2
CV37
16
Изходи, управлявани от бутона F3; като CV33 - CV36, но за бутон F3
CV38
32
Изходи, управлявани от бутона F4; като CV33 - CV37, но за бутон F4
CV39
64
Изходи, управлявани от бутона F5; като CV33 - CV38, но за бутон F5
CV40
128
Изходи, управлявани от бутона F6; като CV33 - CV39, но за бутон F6
CV41
0
Изходи, управлявани от бутона F7; като CV33 - CV40, но за бутон F7
CV42
0
Изходи, управлявани от бутона F8; като CV33 - CV41, но за бутон F8
CV43
0
Изходи, управлявани от бутона F9; като CV33 - CV42, но за бутон F9
CV44
0
Изходи, управлявани от бутона F10; като CV33 - CV43, но за бутон F10
CV45
0
Изходи, управлявани от бутона F11; като CV33 - CV44, но за бутон F11
CV46
0
Изходи, управлявани от бутона F12; като CV33 - CV45, но за бутон F12
CV133
0
Втора група изходи, управлявани от бутона F0 в посока напред:
бит 0-тегло 1-0 = изход FA7 не се управлява от бутона;1 = изход FA7 се активира при включен бутон
бит 1-тегло 2-0 = изход FA8 не се управлява от бутона;2 = изход FA8 се активира при включен бутон
бит 2-тегло 4-0 = изход FA9 не се управлява от бутона;4 = изход FA9 се активира при включен бутон
бит 3-тегло 8-0 = изход FA10 не се управлява от бутона;8 = изход FA10 се активира при включен бутон
битове 4 до 7-тегла 16 до 128-не се използват

Стойността на CV133 се образува, като се съберат стойностите на всички битове, както това е описано за CV33

CV134
0
Втора група изходи, управлявани от бутона F0 в посока назад; задаването на изходите е еднакво с това за CV133 по-горе
CV135
0
Втора група изходи, управлявани от бутона F1; аналогично на CV133 и CV134, но за бутон F1
CV136
0
Втора група изходи, управлявани от бутона F2; като CV133 - CV135, но за бутон F2
CV137
0
Втора група изходи, управлявани от бутона F3; като CV133 - CV136, но за бутон F3
CV138
0
Втора група изходи, управлявани от бутона F4; като CV133 - CV137, но за бутон F4
CV139
0
Втора група изходи, управлявани от бутона F5; като CV133 - CV138, но за бутон F5
CV140
0
Втора група изходи, управлявани от бутона F6; като CV133 - CV139, но за бутон F6
CV141
1
Втора група изходи, управлявани от бутона F7; като CV133 - CV140, но за бутон F7
CV142
2
Втора група изходи, управлявани от бутона F8; като CV133 - CV141, но за бутон F8
CV143
4
Втора група изходи, управлявани от бутона F9; като CV133 - CV142, но за бутон F9
CV144
8
Втора група изходи, управлявани от бутона F10; като CV133 - CV143, но за бутон F10
CV145
0
Втора група изходи, управлявани от бутона F11; като CV133 - CV144, но за бутон F11
CV146
0
Втора група изходи, управлявани от бутона F12; като CV133 - CV145, но за бутон F12


CV-та за задаване на ефектите на изходите
Описанието на стойностите, които се записват в тези CV-та ще дам по-нататък.

CV
Заводска
стойност
   Описание
CV125
0
Ефект на изход F0f
CV126
0
Ефект на изход F0r
CV127
0
Ефект на изход FA1
CV128
0
Ефект на изход FA2
CV129
0
Ефект на изход FA3
CV130
0
Ефект на изход FA4
CV131
0
Ефект на изход FA5
CV132
0
Ефект на изход FA6
CV159
0
Ефект на изход FA7
CV160
0
Ефект на изход FA8

Стойности за избор на ефектите, които се записват в CV-тата на ефектите (CV125 до CV132, CV159 и CV160)
Стойностите са разделени на две групи. Първата група указва посоката, в която ефектът да е активен, а втората група указва кой точно ефект да бъде избран. Стойността, която се записва в съответното CV се образува, като стойностите от двете групи се сумират. Ще дам пример след като опиша стойностите за избор на ефектите.

Група 1 - посока на движение:
0 = ефектът, зададен от група 2 е активен и в двете посоки
1 = ефектът е активен само в избрана посока напред
2 = ефектът е активен само в избрана посока назад
3 = също като стойност 0, т.е. и в двете посоки

Група 2 - избор на ефект:
0 = няма ефект, освен активиране на изхода в определена посока, зададено от група 1
4 = Марс светлина; параметрите на ефекта се управляват от CV54 и CV59
8 = произволно мигаща светлина; параметри в CV55
12 = мигаща светлина; параметри в CV60
16 = единична стробоскопна светлина - еднократно кратко присветване, последвано от пауза; параметри в CV61
20 = двукратна стробоскопна светлина - две кратки присветвания, последвани от пауза; параметри в CV61
24 = ефект на въртящ се "буркан"; параметри в CV62
28 = Gyralite светлина; параметри в CV59
32 = мигаща светлина 1, дясна (ditch light); параметри в CV64
36 = мигаща светлина 1, лява (ditch light); параметри в CV64
40 = мигаща светлина 2, дясна (ditch light); параметри в CV64
44 = мигаща светлина 2, лява (ditch light); параметри в CV64
48 = управление на електрически теглич; параметри в CV115
52 = плавно светване; параметри в CV63
60 = изходът е активен само в покой, ако съответният бутон е включен; в движение изходът се изключва
64 = изключване на изхода (ако е бил включен) след 5 минути работа
68 = изключване на изхода (ако е бил включен) след 10 минути работа
88 = плавно включване и изключване на изхода; параметри в CV190 и CV191
92 = ефект на светване на луминисцентна лампа; параметрите са от генератор на произволни числа

Пример:
Изход FA3 управлява осветлението на кабина 1 (в посока напред), FA4 управлява осветлението на кабина 2 (в посока назад).
Искаме кабината да се управлява от бутон F3 и да свети само в покой.

1. От таблицата за бутон F3 (CV37) виждаме, че FA3 се управлява със стойност 16, а FA4 с 32, следователно в CV37 записваме 48 (16 + 32).
2. Понеже от заводската стойност на CV38 = 32 бутон F4 също управлява FA4, забраняваме това, като в CV38 записваме 0.
3. Ефектът на FA3 ще бъде активен само в посока напред = 1 и изключен в движение = 60, в CV129 записваме 61 (60 + 1)
4. Ефектът на FA4 ще бъде активен само в посока назад = 2 и изключен в движение = 60, в CV130 записваме 62 (60 + 2)


CV-та за управление на ефектите

CV
Заводска
стойност
   Описание
CV54
32
Минимален ШИМ на Марс и Gyralite светлините (ефекти 4 и 28)
CV55
32
Минимален ШИМ на произволно мигащата светлина (ефект 8 )
CV59
15
Период на Марс и Gyralite светлините (ефекти 4 и 28) в 0,1 секунди
CV60
53
Мигаща светлина (ефект 12):
Стотици и десетици - период на мигането в 0,2 секунди:
0
=0,2 секунди период на мигане
10
=0,4 секунди период на мигане
20
=0,6 секунди период на мигане
. .
.. . . . .
240
=5,0 секунди период на мигане
Единици - времетраене на светенето в проценти от продължителността на периода:
0
=10%
1
=20%
.
.. . . .
9
=100%, т.е. ще свети непрекъснато
CV61
57
Стробоскопичен ефект (ефекти 16 и 20):
Стотици - продължителност на светенето в 0,035 секунди:
0
=0,035 секунди
100
=0,075 секунди
200
=0,105 секунди
Десетици - период на ефекта в 0,2 секунди:
0
=0,2 секунди период
10
=0,4 секунди период
. .
.. . . . .
90
=2,0 секунди период
Единици - пауза между двете присветвания на двойния стробоскопен ефект в 0,05 секунди:
0
=0,05 секунди пауза
1
=0,10 секунди пауза
. .
.. . . . .
9
=0,50 секунди пауза
CV62
30
Период на "въртене на буркана" (ефект 24) в 0,1 секунди
CV63
15
Време за плавно светване (ефект 52) в 0,1 секунди
CV64
35
Мигащи светлини (ditch lights), ефекти 32, 36, 40 и 44; стойности от 0 до 199:
Стотици - пауза при минимален ШИМ в % от периода:
0
=10% от периода
100
=20% от периода
Десетици - минимален ШИМ:
0
=0% (напълно изгасена светлина)
10
=5%
. .
.. . . . .
90
=42%
Единици - период на ефекта:
0
=0,5 секунди
1
=0,6 секунди
. .
.. . . . .
9
=1,4 секунди
CV115
0
Управление на електрически теглич (ефект 48):
Стотици и десетици - времетраене на максималния ШИМ в 0,2 секунди:
0
=0,0 секунди
10
=0,2 секунди
20
=0,4 секунди
. .
.. . . . .
240
=4,8 секунди
Единици - ШИМ за продължително задържане:
0
=0% (изключен изход)
1
=10%
. .
.. . . . .
9
=90%
CV190
8
Време за плавното включване на изхода (ефект 88) в 0,1 секунди
CV191
8
Време за плавното изключване на изхода (ефект 88) в 0,1 секунди


Продължението следва...

Иван

IvanC

 • Trade Count: (0)
 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 165
 • Рейтинг: 116
CV-та за задаване на ШИМ на изходите
Тези ШИМове са максималните за всеки един изход. Там, където параметрите на ефектите задават ШИМ е всъщност процент от максималния ШИМ, указан в долните CV-та. Например ако в едно от долните CV-та е зададена стойност 160 (това са заводските стойности на тези CV-та), това задава маскимален ШИМ от 62,5% (0,625). Ако пък даден ефект задава ШИМ (минимален или максимален) от например 40% (0,4), то резултантният ШИМ ще бъде произведението от двата или в конкретния пример 25% (0,625 * 0,4 = 0,25). Това го дадох само като пример за по-любознателните. Ние нямаме нужда да го смятаме. Веднъж като сме определили какъв искаме да бъде максималният ШИМ, от там нататък спираме да мислим за него и задаваме съответните параметри на ефектите, ако има такива. Удобството на задамане на максималния ШИМ е, че може да сложим по-малки баластни съпротивления на светодиодите или крушки за по-ниско максимално напрежение (тук трябва да се внимава обаче!) и с ШИМа за изхода да зададем желаната яркост на светене. С крушките с по-ниско напрежение трябва да се внимава - ШИМът трябва да бъде програмиран ПРЕДИ да се свържат крушките, за да не изгорят. Аз обаче съм предвидил това до известна степен с въвеждане на заводска стойност 160 (62,5%) в CV-тата на ШИМа.

Стойност 0 означава 0% ШИМ, т.е. изходът ще е постоянно изключен.
Стойност 64 = 25% ШИМ
Стойност 128 = 50% ШИМ
Стойност 160 (заводската) = 62,5% ШИМ
Стойност 192 = 75% ШИМ
Стойност 255 = 100% ШИМ или когато изходът е включен, ШИМ няма да има - ще свети постоянно, освен ако има ефект, който моментно да задава някаква друга стойност на ШИМ на изхода

CV
Заводска
стойност
   Описание
CV209
160
ШИМ на изход F0f
CV210
160
ШИМ на изход F0r
CV211
160
ШИМ на изход FA1
CV212
160
ШИМ на изход FA2
CV213
160
ШИМ на изход FA3
CV214
160
ШИМ на изход FA4
CV215
160
ШИМ на изход FA5
CV216
160
ШИМ на изход FA6
CV217
160
ШИМ на изход FA7
CV218
160
ШИМ на изход FA8


CV-та за указване кои функции, задавани от бутоните да се запазват при отпадане на захранването

CV
Заводска
стойност
   Описание
CV200
255
Запазване на състоянието на функциите, зададени от бутони F0 до F6
бит 0-тегло 1-0 = състоянието на F0f няма да бъде запазено;1 = състоянието на F0f ще бъде запазено
бит 1-тегло 2-0 = състоянието на F0r няма да бъде запазено;2 = състоянието на F0r ще бъде запазено
бит 2-тегло 4-0 = състоянието на FA1 няма да бъде запазено;4 = състоянието на FА1 ще бъде запазено
бит 3-тегло 8-0 = състоянието на FA2 няма да бъде запазено;8 = състоянието на FА2 ще бъде запазено
бит 4-тегло 16-0 = състоянието на FA3 няма да бъде запазено;16 = състоянието на FА3 ще бъде запазено
бит 5-тегло 32-0 = състоянието на FA4 няма да бъде запазено;32 = състоянието на FА4 ще бъде запазено
бит 6-тегло 64-0 = състоянието на FA5 няма да бъде запазено;64 = състоянието на FА5 ще бъде запазено
бит 7-тегло 128-0 = състоянието на FA6 няма да бъде запазено;128 = състоянието на FА6 ще бъде запазено

Стойността на CV200 се образува, като се съберат стойностите на всички битове, както е описано в предното ми мнение за CV33.

CV201
255
Запазване на състоянието на функциите, зададени от бутони F7 до F12
бит 0-тегло 1-0 = състоянието на FA7 няма да бъде запазено;1 = състоянието на FA7 ще бъде запазено
бит 1-тегло 2-0 = състоянието на FA8 няма да бъде запазено;2 = състоянието на FA8 ще бъде запазено
бит 2-тегло 4-0 = състоянието на FA9 няма да бъде запазено;4 = състоянието на FА9 ще бъде запазено
бит 3-тегло 8-0 = състоянието на FA10 няма да бъде запазено;8 = състоянието на FА10 ще бъде запазено
битове 4 до 7-тегла 16 до 128-не се използват

Стойността на CV201 се образува, като се съберат стойностите на всички битове, както е описано в предното ми мнение за CV133.

CV204
255
Памет на състоянието на F0 до F6; програмата сама пише в това CV
CV205
255
Памет на състоянието на F7 до F12; и тук програмата сама пише в това CV

Както се вижда от заводските стойности на CV-тата за запазване на състоянията на функциите, всички функции са включени и се запазват. По този начин всички изходи на декодера ще бъдат включени в аналогов режим, а и в DCC режим, когато централата не подава команди към адреса на декодера.

Заводските стойности на ефектите са 0, т.е. ефекти няма и изходите се активират и в двете посоки, т.е. отново се са постоянно активни в аналогов режим или в DCC без декодерът да е изрично адресиран. Това съм го направил умишлено, за да може вагоните, с осветление управлявано от декодер да светят постоянно в аналогов режим - както би било при напълно аналогово осветление.


CV-та за задаване на активното ниво на изходите

CV
Заводска
стойност
   Описание
CV225
255
Активно ниво на изходите F0f до FA6:
бит 0-тегло 1-активно ниво на изход F0f:0 = ниско;1 = високо
бит 1-тегло 2-активно ниво на изход F0r:0 = ниско;2 = високо
бит 2-тегло 4-активно ниво на изход FA1:0 = ниско;4 = високо
бит 3-тегло 8-активно ниво на изход FA2:0 = ниско;8 = високо
бит 4-тегло 16-активно ниво на изход FA3:0 = ниско;16 = високо
бит 5-тегло 32-активно ниво на изход FA4:0 = ниско;32 = високо
бит 6-тегло 64-активно ниво на изход FA5:0 = ниско;64 = високо
бит 7-тегло 128-активно ниво на изход FA6:0 = ниско;128 = високо

Стойността на CV225 се образува, като се съберат стойностите на всички битове, както е описано в предното ми мнение за CV33.

CV226
255
Активно ниво на изходите FA7 до FA10:
бит 0-тегло 1-активно ниво на изход FA7:0 = ниско;1 = високо
бит 1-тегло 2-активно ниво на изход FA8:0 = ниско;2 = високо
бит 2-тегло 4-активно ниво на изход FA9:0 = ниско;4 = високо
бит 3-тегло 8-активно ниво на изход FA10:0 = ниско;8 = високо
битове 4 до 7-тегла 16 до 128-не се използват

Стойността на CV226 се образува, като се съберат стойностите на всички битове, както е описано в предното ми мнение за CV133.CV за прочитане на стойностите на CV-тата през серийния порт

CV
Заводска
стойност
   Описание
CV256
0
При запис в това CV на стойност различна от нула, стойностите на всички CV-та, дефинирани в програмата, се предават по серийния порт


Иван

IvanC

 • Trade Count: (0)
 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 165
 • Рейтинг: 116
Коментари по декодера
« Отговор #17 -: 06 Февруари 2022, 07:26:50 »
Няколко коментара по декодера.

Декодерът може да се настройва чрез запис в CV-тата както на работния участък (Programming on the Main или PoM), така и на програмния. Препоръчвам да се настройва на работния участък, защото става по-бързо. При запис в CV на програмния участък, станцията обикновено се опитва и да чете CV-то от декодера. Тъй като този декодер няма как да отговори на станцията, тя изчаква известно време докато и дойде тайм-аута и това води до съществено забавяне.

Описанието на CV-тата може да изглежда много сложно. Донякъде е така, но няма нужда човек да се плаши. Ако няма да използвате ефекти, настройките чрез CV-тата не са толкова много. Едно от нещата, които се възприемат малко трудно от незапознатите с двоичната система и организацията на битовете в байтове е това, което съм описал в някои CV-та като

бит 0 - тегло 1
бит 1 - тегло 2
бит 2 - тегло 4
бит 3 - тегло 8
бит 4 - тегло 16
и т.н.

Вместо тези "тегла" на битовете, гледайте на 8-те бита (от 0 до 7) като на 8 банкноти със стойности 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128. Да вземем CV33 до CV40 - всеки изход е представен със съответната банкнота:

F0f струва 1 (лев, например)
F0r струва 2 (лева)
FA1 струва 4 (лева)
FA2 струва 8 (лева)
FA3 струва 16 (лева)
FA4 струва 32 (лева)
FA5 струва 64 (лева)
FA6 струва 128 (лева)

Защо точно тези стойности? Ами защото системата в компютрите (каквото е декодерът) е двоичната, демек "тука има, тука нема" и 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, и 128 са първите 8 степени на двойката. 8 байта - 8 степени на двойката, от нулевата (1) до седмата (128).

И ако аз примерно искам с бутона F1 да управлявам изходи F0r (който струва 2 лева), FA2 (струва 8 лева) и FA5 (струва 64 лева), ще трябва на съответното CV, което за бутона F1 e CV35, да дам 2 + 8 + 64 (лева) или общо 74 (лева), защото толкова общо струва управлението на тези три изхода с бутона F1. Или да се върнем на другата терминология, в CV35 ще трябва да запишем стойност 74 или за по-кратко го написвам:

CV35 = 74.

И понеже обещах за пример да дам настройките на CV-тата за багажния вагон, ето ги - CV-тата, които се променят са почернени:

От заводските настройки започвам с промяната на това кой бутон кой изход да управлява:

1. Изходи:
1.1. Към FA1 са свързани светлините на двете багажни отделения.
1.2. Към FA2 са свързани светлините в преддверията.
1.3. Към FA3 са свързани светлините в купето на началник-влака, амвона и тоалетната.

2. Бутони за управление:
2.1. Бутон F1 (CV35) управлява светлините на багажните отделения, т.е. FA1 (4):
Тук няма какво да се настройва, защото от заводската стойност на CV35 = 4 това вече е направено.

2.2 Бутон F3 (CV37) управлява светлините в купето, амвона и тоалетната, т.е. FA3 (16):
И тук няма какво да се настройва, защото от заводската стойност на CV37 = 16 това е направено вече.

2.3. Бутон F5 (CV39) управлява светлините в предверията, т.е. FA2 (8 ):
CV39 = 8
и понеже от заводските настройки бутон F2 (CV36) управлява FA2 (8 ), а не искам това:
CV36 = 0 (бутон F2 не управлява изходи)

Ако бях решил с бутон F2 да упрвалявам FA2, нямаше да има нужда от промени в CV-тата. Но главата ми е свикнала с бутона F2 да управлява свирката на локомотива, а и F2 на тротъла е настроен като моментен бутон и не искам да го променям, та реших с F5 да управлявам светлините в предверията.

2.4. И накрая бутон F0 управлява всички светлини независимо от посоката на движение:
CV33 = 28 (FA1 = 4 + FA2 = 8 + FA3 = 16) - бутон F0 в посока напред
и същото за
CV34 = 28 (FA1 = 4 + FA2 = 8 + FA3 = 16) - бутон F0 в посока назад

3. Ефекти не използвам, така че не пипам CV-тата за избор на ефекти, както и CV-тата за задаване на параметрите на ефектите.

4. Осветлението ми се видя слабичко и затова "пипнах" CV-тата на ШИМовете на FA1, FA2 и FA3 - на максимална яркост:
CV211 = 255
CV212 = 255
CV213 = 255

5. И последно смених адреса от заводския 3 на 7986 (последните 4 цифри от DRG-ейския номер на вагона 107 986):
7986 / 256 = 31,195 - вземам цялата част, т.е. 31; 31 + 192 = 223
CV17 = 223
7986 / 256 = 31.195 - пак вземам цялата част, т.е. 31; 7986 - 31 * 256 = 7986 - 7936 = 50
CV18 = 50
и активирам дългия адрес, като към заводската стойност на CV29 = 6 прибавя 32:
CV29 = 38

Това е всичко - промених 10 CV-та.

Ако бях решил да използвам бутона F2 за осветлението на предверията, бях сложил баластни съпротивления с по-малки стойности и използвал къс адрес, променените CV-та щяха да намалеят на само 3 - CV3 за късия адрес и CV33 и CV34 за бутона F0. По-елементарно от това просто няма.


Иван

angel.s

 • Trade Count: (8)
 • Jr. Member
 • **
 • Публикации: 24
 • Рейтинг: 8
 • БДЖ 4,5 еп.
Re: Осветление на вагони
« Отговор #18 -: 06 Февруари 2022, 13:25:48 »
Браво,но ми се струва сложно и май няма да се спрсвя.  :unsure:

IvanC

 • Trade Count: (0)
 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 165
 • Рейтинг: 116
Re: Осветление на вагони
« Отговор #19 -: 06 Февруари 2022, 19:31:05 »
Цитат на: angel.s link=topic=5553.msg123170#msg123170 date=1644146748
Браво,но ми се струва сложно и май няма да се спрсвя.  :unsure:

Кое ти се струва сложно? Когато на мен нещо ми изглежда сложно, разделям го на по-прости части. Изпълнявам всяка част и така изпълнявам цялата задача. Така направих и с написването на програмата. Първо с проби разбрах как се работи с DCC библиотеката, после започнах да чета командите от станцията, след това да обръщам командите в управление на изходи. Последва запомнянето на функциите в CV-та, добавяне на ефекти един по един. Стигнах до ефектите, които зависят от ускорението и спирането и направих елементарното управление на мотор. Накрая захърших ефектите, които зависят от ускорението и забавянето.

CV-тата създавах в процеса на писане на програмата. Когато ми трябваха параметри за дадена част от програмата, избирах в кое CV какви параметри и в какъв формат да запазвам.

Какво точно искаш да направиш? Ако знам това, ще мога да помогна с конкретни обяснения.

Иван

pach

 • Trade Count: (42)
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 12104
 • Рейтинг: 1262
 • ТТ & Н0; DR & BDZ;ep.I-III(~VI)&selfmade
  • За моделизма
Re: Осветление на вагони
« Отговор #20 -: 06 Февруари 2022, 21:17:30 »
Цитат на: IvanC link=topic=5553.msg123172#msg123172 date=1644168665
Кое ти се струва сложно? Когато на мен нещо ми изглежда сложно, разделям го на по-прости части. Изпълнявам всяка част и така изпълнявам цялата задача. ...
Иван

Това си е класическият начин за справяне с уж, непреодолими задачи. Практикува се, както от топ менажерите, така
и от обикновенните хора, които търсят решаването на задачите. Не знам с какво друго се занимаваш, но наистина това си е начинът!!!
 :hi:

IvanC

 • Trade Count: (0)
 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 165
 • Рейтинг: 116
Колооси за BRAWA 45415
« Отговор #21 -: 19 Февруари 2022, 03:34:25 »
Цитат на: IvanC link=topic=5553.msg123114#msg123114 date=1643652459
. . .

Според каталога 11 мм диаметър за Брава (23 мм ос) са 9746 с RP-25 профил и ги има налични на Липето. А Fine-25 еквивалента за Брава са 97460 но са с резервация.

Иван

Бях поръчал колооси 9743 и 9746 на Weinert за багажния вагон 45415 на Брава, които пристигнаха днес. 9746 би трябвало да са за Брава вагони (с оси дълги 23 мм), но не стават на този вагон, защото осите им са прекалено къси. Да припомня, че оригиналните колооси са с дължина 23,8 мм. Колоосите 9746 не изпадат от буксите, но са с прекалено голям страничен луфт.

Колоосите 9743 са уж за Флайшман, с 24 мм-ови оси. Тези стават на багажния вагон - по всички размери отговарят на оригиналните колооси на вагона - диаметър и ширина на бандажите, височина на реборда и дължина на оста (ле-е-еко по-дълга с 0,2 мм).

Та ако имате багажния вагон 45415 на Брава, НЕ купувайте за него колооси 9746 на Weinert, a 9743.

Иван

dred77

 • Trade Count: (1)
 • Sr. Member
 • ****
 • Публикации: 366
 • Рейтинг: 295
Re: Осветление на вагони
« Отговор #22 -: 19 Февруари 2022, 08:51:23 »
 Привет!
Става много добре, само имам едно въпросче, свързано с колоосите.
Off-Topic:
Оригиналните колооси бяха с две изолирани колела от осите и ги смених с такива, с едно изолирано колело, за да може токоснемането да работи.
Off-Topic:
Та ако имате багажния вагон 45415 на Брава, НЕ купувайте за него колооси 9746 на Weinert, a 9743.
Пробвали ли сте с "Conductive Adhesive Glue Silver", примерно това:https://www.modellbahnshop-lippe.com/Accessories/Electric+Accessories/Weinert-90344/gb/modell_262983.html, да намажете изолацията на едното колело?
 За направата на подобни, само че diy колела -"RESISTOR WHEELS":
https://www.roco.cc/en/product/22574-0-0-0-0-0-0-003006-0/products.html


, на товарни вагони, заради вида на модулите ми на заетост, по този метод:

,

с това "сребърно лепило": https://www.aliexpress.com/item/1005001719088780.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4d5qsvct дори, всичко е ок Поздрави!
pach

 • Trade Count: (42)
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 12104
 • Рейтинг: 1262
 • ТТ & Н0; DR & BDZ;ep.I-III(~VI)&selfmade
  • За моделизма
Re: Осветление на вагони
« Отговор #23 -: 19 Февруари 2022, 14:41:44 »
Цитат на: IvanC link=topic=5553.msg123280#msg123280 date=1645234465
Бях поръчал колооси 9743 и 9746 на Weinert за багажния вагон 45415 на Брава, които пристигнаха днес. 9746 би трябвало да са за Брава вагони (с оси дълги 23 мм), но не стават на този вагон, защото осите им са прекалено къси. Да припомня, че оригиналните колооси са с дължина 23,8 мм. Колоосите 9746 не изпадат от буксите, но са с прекалено голям страничен луфт.

Колоосите 9743 са уж за Флайшман, с 24 мм-ови оси. Тези стават на багажния вагон - по всички размери отговарят на оригиналните колооси на вагона - диаметър и ширина на бандажите, височина на реборда и дължина на оста (ле-е-еко по-дълга с 0,2 мм).

Та ако имате багажния вагон 45415 на Брава, НЕ купувайте за него колооси 9746 на Weinert, a 9743.

Иван

А тези от РОКО дали също не вършат работа:


И ги имат в този магазин/продавач от Фридрихщат - Германия:
Roco 40196 2x Wechselstromradsatz Radsatz in H0 Fabrikneu

IvanC

 • Trade Count: (0)
 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 165
 • Рейтинг: 116
Re: Осветление на вагони
« Отговор #24 -: 19 Февруари 2022, 23:58:01 »
Цитат на: dred77 link=topic=5553.msg123281#msg123281 date=1645253483
. . .

 Пробвали ли сте с "Conductive Adhesive Glue Silver", примерно това:https://www.modellbahnshop-lippe.com/Accessories/Electric+Accessories/Weinert-90344/gb/modell_262983.html, да намажете изолацията на едното колело?

. . .

Не съм пробвал, но със сигурност няма да стане на оригиналните колооси на багажния вагон, защото те са с пластмасови тръбички в средата, в които са набити къси оси на колелата.

С други думи, колоосите приличат на тези, към които си дал линка и картинката:
Цитат на: pach link=topic=5553.msg123282#msg123282 date=1645274504
А тези от РОКО дали също не вършат работа:
(Image removed from quote.)

. . .

Това са AC колооси, т.е. и двете колела не са изолирани от оста и ще ми дават станцията на късо. Стават за Тонката...  ;)


Иван

dred77

 • Trade Count: (1)
 • Sr. Member
 • ****
 • Публикации: 366
 • Рейтинг: 295
Re: Осветление на вагони
« Отговор #25 -: 20 Февруари 2022, 11:09:37 »
Цитат на: IvanC link=topic=5553.msg123287#msg123287 date=1645307881
Не съм пробвал, но със сигурност няма да стане на оригиналните колооси на багажния вагон, защото те са с пластмасови тръбички в средата, в които са набити къси оси на колелата.
С други думи, колоосите приличат на тези, към които си дал линка и картинката:

 Сега върнах часовника /темата/ назад, и видях снимките. Моя грешка. Не знам защо си мислех, че става дума за подобни колела:
...
 
 Още веднъж извинявай, че поизцапах. :drinks:

IvanC

 • Trade Count: (0)
 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 165
 • Рейтинг: 116
Осветление на вагони от ROCO комплекта 74189
« Отговор #26 -: 07 Ноември 2022, 03:11:43 »
За вагоните на Roco от комплекта 74189 използвах "класическата" схема, която публикувах в първото мнение в темата. Разработих печатна платка, която да е "универсална" за вагоните от комплекта, както и за повечето (всички?) вагони на Roco, тип Halberstadt - 74800, 74802, 74803, 74804, 74805, 74806, 74815, 74816, 74817 и др. Не съм сигурен дали платката ще може да се използва във вагона 74801, който е комбиниран 1-ва - 2-ра класа, тъй като такъв вагон нямам и не мога да проверя, дали разположението на светодиодите ще отговаря на разположението на купетата в този вагон.

Това е пълната схема на платката:Светодиодите са означени с буквите "A", "B", "D" и "R", както и комбинации от тези букви след номера на светодиода, в зависимост от това в кой тип вагон се монтира платката - "A" за вагона 1-ва класа, "B" за вагона 2-ра класа, "D" за комбинирания вагон 2-ра класа с инвалидно и багажно отделения и "R" за вагон-ресторанта. Светодиодите без букви след номера на светодиода са общи и за 4-те вида вагони.

Платката е с възможност за монтаж на декодер. При монтиране на декодер, елементите по захранването не се монтират, а се запояват съпротивленията, означени с "D" след номера на съпротивлението. Когато няма декодер, се запояват съпротивленията без буквата "D" след номера.

Печатната платка от горната страна - с елементите по захранването и буферните съпротивления на светодиодите:
и от долната страна - със светодиодите:
Поръчах платките и докато чаках да ги направят, се заех с токоснемането на вагоните:
Платката с вече запоените елементи и монтирана в първокласния вагон:


Бях пропуснал да забележа, че покривите на вагоните имат зъбчета, които са по-тесни от платката, както я проектирах и които зъбчета слизат под нивото на платката. Поради това, покривът не можеше да се постави на мястото му с монтираната платка. Наложи се да клъцна тези зъбчета:Отляво е оригиналният покрив, отдясно е с отрязаните зъбчета.


Завършеният вагон:


При останалите вагони от комплекта разлики няма.

Иван
« Последна редакция: 07 Ноември 2022, 03:14:27 от IvanC »

IvanC

 • Trade Count: (0)
 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 165
 • Рейтинг: 116
Осветление на вагони от ROCO комплекта 74190
« Отговор #27 -: 09 Ноември 2022, 02:17:48 »
Вагоните на Roco от комплекта 74190 са тип Y (B по източноевропейската по него време номенклатура), 3 броя - два второкласни и един първокласен. И тук както при комплекта 74189, разработих и поръчах платка за осветлението, която да е универсална за двата вида вагони от комплекта - първокласния и второкласния. Имам още един Y-вагон на Roco - 74818, който е първокласен и с изключение на цвета и надписите, е идентичен с първокласния вагон от комплекта 74190, така че платката става и за него.

Схемата на осветлението е почти идентична с тази на осветлението за 74189:И тук светодиодите са означени с буквите "A" и "B" и комбинации от тези букви след номера на светодиода, в зависимост от това в кой тип вагон се монтира платката - "A" за вагона 1-ва класа и "B" за вагона 2-ра класа. Светодиодите без букви след номера на светодиода са общи за 2-та вида вагони.

И тук, както при комплекта 74189, платката е с възможност за монтаж на декодер и при монтиране на декодер, елементите по захранването не се монтират, а се запояват съпротивленията, означени с "D" след номера на съпротивлението. Когато няма декодер, се запояват съпротивленията без буквата "D" след номера.

Печатната платка от горната страна - с елементите по захранването и буферните съпротивления на светодиодите:
и от долната страна - със светодиодите:
При тези вагони прокарването на проводниците от токоснемащите пластини през рамата и обзавеждането на салона е по-различно и се наложи да пробивам допълнителни отвори в тоалетните. Това се дължи на разликата в изпълнението на кулисния механизъм спрямо Halberstadt вагоните на Roco.
Вагон, подготвен за монтиране на платката с осветлението:Виждат се отворите, които пробих в напречните разпорки на коша, за да мога по-лесно да осветя тоалетните.


Платката (все още "гола", без запоени елементи), монтирана за проба:
Не съм снимал прогреса след този момент, тъй като монтажът (запояването) на елементите по платката и монтажът на платката във вагона са идентични с тези на вагоните от комплекта 74189. Тук проблеми с покрива няма, тъй като няма такива зъбчета, както при Halberstadt вагоните.

Иван

IvanC

 • Trade Count: (0)
 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 165
 • Рейтинг: 116
Осветление на вагони - токоснемащи пластини
« Отговор #28 -: 18 Ноември 2022, 19:38:10 »
 &bgflag Токоснемащи пластини ала Владо Цанков:  &bgflag
Владо наряза пластините от 0,1 мм месингова ламарина на CNC фрезата:
За уточнение - токоснемащите пластини, които съм показал в предните мнения са купешки от един германец (или австриец?), който ги продаваше на eBay и от които Владо успя да закупи достатъчно количество, включително и за мен, но свършиха. Владо реши да си направи сам пластините на фрезата или да го цитирам:

"Вчера и днес, обхванат от творчески мързел, сътворих това:"

и ми прати горните снимки. :yahoo:

Иван

IvanC

 • Trade Count: (0)
 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 165
 • Рейтинг: 116
Re: Осветление на вагони
« Отговор #29 -: 28 Ноември 2022, 23:05:54 »
Тази мисъл ме човъркаше:

Цитат на: IvanC link=topic=5553.msg123981#msg123981 date=1667783503
. . .

 Не съм сигурен дали платката ще може да се използва във вагона 74801, който е комбиниран 1-ва - 2-ра класа, тъй като такъв вагон нямам и не мога да проверя, дали разположението на светодиодите ще отговаря на разположението на купетата в този вагон.

. . .


и към последната поръчка от Липето го добавих.

Оказа се, че по брой и разпределение на купетата е идентичен на първокласния и набързо му наредих платката за осветлението така, както е на първокласния вагон в комплекта 74189:За Митко - на тези модели "закачалките" си висят така, защото имат голям вертикален луфт в NEM-шахтата. Като започнат да се закачат се изправят и няма проблеми.

На снимките покривът зее, защото не бях забелязал, че не е "щракнал" напълно в двата края. Чух, че щракна, но не го огледах внимателно по цялата дължина на покрива. Вече е оправено.  :drinks:

На моя вагон бяха объркали седалките - купетата, означени като първокласни бяха с второкласни седалки, а четирите крайни 2-класни купета бяха с първокласните седалки. Размених им местата и всичко е наред. Някое виетнамче не е внимавало достатъно в час!  :nono:

Иван