Автор Тема: Предложение за устав на "Клуб железопътна страст".  (Прочетена 29734 пъти)

pach

 • Trade Count: (42)
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 12311
 • Рейтинг: 1321
 • ТТ & Н0; DR & BDZ;ep.I-III(~VI)&selfmade
  • За моделизма
Това добре , само искам да вметна ,че истинската работа е започната мноооооооого отдавна бре!!! >:(
Я по сериозно , че вече заприличахме на ония две баби , дето били на гости на трета , тя ги почерпила и като си тръгнали едната рекла :
-Брех тая скръндза - едно кафе не ни почерпи !
А пък другата попитала:
-Бе ние откога не сме я виждали нея??
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Vlado

 • КЖМ - България
 • Trade Count: (2)
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 5558
 • Рейтинг: 637
 • Красотата е в детайла!
Цитат на: pach link=topic=912.msg12398#msg12398 date=1225866773
Това добре , само искам да вметна ,че истинската работа е започната мноооооооого отдавна бре!!! >:(

Прав си, да! Не се изразих правилно! Това е просто поредният етап от работата по проекта. :)

Gervasii

 • КЖМ - България
 • Trade Count: (1)
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 1733
 • Рейтинг: 40
 • НО DRG IIb епоха София
Цитат на: Vlado link=topic=912.msg12399#msg12399 date=1225868390
Цитат на: pach link=topic=912.msg12398#msg12398 date=1225866773
Това добре , само искам да вметна ,че истинската работа е започната мноооооооого отдавна бре!!! >:(

Прав си, да! Не се изразих правилно! Това е просто поредният етап от работата по проекта. :)

така е

Vlado

 • КЖМ - България
 • Trade Count: (2)
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 5558
 • Рейтинг: 637
 • Красотата е в детайла!
Днес ще направя последен обзор на разпоредбите в устава и ако нямате против, утре ще го публикувам за разискване.
След като приключим с обсъждането, задължително ще направя консултация поне с още един юрист и то с такъв работил в тази област. Все пак стремежът е създаването на един добър акт и целта оправдава средствата и отделеното време.

pach

 • Trade Count: (42)
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 12311
 • Рейтинг: 1321
 • ТТ & Н0; DR & BDZ;ep.I-III(~VI)&selfmade
  • За моделизма
В очакване на Владо , реших да кача тук предложението за устав на клуба във вида в който го изпратих последно на него . Два пъти сме го обработвали заедно , но противно на мойте очаквания , нещо нещата замряха в долно положение.Голяма част от този му вид е придобита благодарение на съдействието на специалиста по въпроса - Владо,за което му и благодаря.
Ако оставим техническите спорове около някой точки в него (м/у мен и Владо) , смятам ,че устава придобива доста издържан вид .Качвам го тук за да излезнем от задънената улица до която стигнахме с него - нека пак обсъжданията да започнат (след като той също качи неговият вариант) .Някой неща не са ми съвсем ясни (например Чл.12.(6) - за отпадането ) та който знае по въпроса , или вижда някакви неточности да бъде така добър и да ги сподели с нас.
Друго си е повече очи и глави да го оглеждат , за да можем да се подготвим и преминем към подготовката на учредителното събрание.
(някой да има идея къде можем да го спретнем - събранието де?)
Пак напомням , устава в този му вид е за обстоятелствено обсъждане.

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ
” Клуб на българските железопътни моделисти”

«Клуб на българските железопътни моделисти» (наричан по-надолу за краткост «Клубът») е доброволна, независима организация в частна полза под формата на сдружение за физически лица – почитатели на железопътния моделизъм и железниците като цяло.
Клубът се създава за неограничено време и развива своята дейност в съответствие с действащото законодателство и с международните правни норми, приложими в страната.
Клубът е юридическо лице с нестопанска цел със седалище и адрес: България , п.к. ………. гр.София, ул. ........................................................ № .........

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 1. Клубът има за своя основна цел сдружаване на железопътните моделисти и приятели на железопътното дело.

Чл. 2. Клубът си поставя за цел и:

(1) представяне и защита на интересите на любителите на железопътния моделизъм в Република България пред държавните и общински органи, и частни лица;

(2) изграждане, експлоатация и развитие на железопътни макети ,  модули и модели;

(3) организиране на демонстрационни изложби;

(4) събиране и представяне в документиран вид на историята на българските железници;

(5) сътрудничество с дистрибутори и производители на железопътни модели;

(6) сътрудничество със сродни клубове от страната и чужбина, както и членуване в международни организации от областта на железопътния моделизъм.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 3. Клубът ще постига целите си чрез:

(1) популяризация на българският железопътен моделизъм в страната и чужбина.

(2) организиране обмяната на информация и опит , между любителите на железопътния моделизъм в Република България;

(3) създаване на клонове в цялата страна;

(4) За осъществяването на своите цели Клубът може да установява връзки със сродни организации в страната и чужбина, да членува в международни неправителствени организации, да участва в изложения, семинарии, изложби и др.

(5) При възможност Клубът организира издаването на специализирано издание – бюлетин.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Клубът може да извършва като допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, издателска, информационна, консултантска, дизайнерска, програмистка дейност, мениджмънт и маркетинг в областта на железопътния моделизъм. Приходите от допълнителната стопанска дейност, която се регулира от нормите на българското право , се използват за осъществяване и постигане на клубните цели.

(2) Клубът не разпределя печалба.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 5. (1) Членове на  Клуба могат да бъдат само физически лица, които споделят целите на сдружението и приемат неговия Устав.
 
(2) Членството в Клуба е доброволно.

Чл. 6. (1) Кандидатите за членове на Клуба подават заявление за членство до Клубния съвет на сдружението.

(2) В случай, че на даден кандидат за член му бъде отказано членство, то същият има право да обжалва решението на Клубния съвет пред Клубното събрание на сдружението.

Чл. 7. Заявлението за кандидатстване в Клуба се попълва от физическо лице, навършило 18 години, по образец, предоставен от Клубния съвет.

Чл. 8. (1) В Клуба могат да членуват и асоциирани членове.

(2) Асоциирани членове на Клуба  могат да бъдат физически лица, ненавършили 18 години с подписано разрешение на един родител / настойник

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 12. (1) Членството в Клуба се прекратява:

(2) при смърт или поставяне под пълно запрещение;

(3) с едностранно писмено изявление, отправено до Клубния съвет

(4) с изключване;

(5) с прекратяване съществуването на Клуба;

(6) при отпадане

(7) Прекратяването по ал. 1, т. 1 се констатира от Клубния съвет по документи.

(8,) Решението за изключване се взема от Клубния съвет с мнозинство от 2/3 от присъстващите, когато са констатирани  нарушения на настоящия Устав или са засегнати интересите на Клуба. Това решение може да се обжалва пред Клубното събрание.

(9) Отпадането поради невнасяне в три последователни месеца на членските вноски .

(10) Изключен член от Клуба не може да кандидатства за повторно членство в следващите три години.

(11) Във всички случаи на прекратяване на членството Клубният съвет е длъжен в седемдневен срок да уведоми съответния Клон, в който членува изключеният/ отпадналият член.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 13. Всеки член на Клуба има право:

(1) да участват в дейностите на Клуба;
 
(2) да избира, да бъде избиран и да участва в органите на управление на Клуба при условие че не е асоцииран член.

(3) да бъде информиран за дейността на Клуба, да се ползва от дейността, имуществото и резултатите му по реда, предвиден в този Устав;

(4) да отговаря за задълженията на Клуба само до размера на направените от него в полза на Клуба първоначална и годишни имуществени вноски.

Чл. 14. Всеки член на Клуба е длъжен:

(1) да спазва Устава на Клуба;

(2) да изпълнява решенията на Клубното събрание, Клубния съвет, Контролния съвет и на Председателя на клона;

(3) да не компрометира Клуба чрез своето обществено поведение;

(4) да  плаща редовно членския си внос.

ИМУЩЕСТВЕНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 15. (1) При прекратяване на членството му съответният член няма право да получи обратно направените от него имуществени вноски в полза на Клуба.

(2) Дължимите от съответния член до прекратяването на членството му имуществени вноски, следва да бъдат извършени в полза на Клуба в едномесечен срок от прекратяване на членството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 16. (1) Членските права в Клуба са непрехвърлими, освен в предвидените от закона случаи.

(2) Упражняването на членските права и изпълнението на членските задължения чрез другиго е недопустимо, освен при изпълнение на задължение за плащане на имуществени вноски и за участие чрез пълномощник в заседанията на Клубното събрание.
 
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 17. Органи на Клуба са:
1. Клубно събрание;
2. Клубен съвет;
3. Контролен съвет
4. Клонове.


КЛУБНО СЪБРАНИЕ

Чл. 18. (1) Клубното събрание е върховен орган на управление на Клуба, състои се от всички негови членове и има следните права:

(1) изменя и допълва Устава;

(2) избира и освобождава членовете на Клубния съвет;

(3) избира пряко Президента на Клуба;

(4) взема решение за преобразуване и прекратяване на Клуба;

(5) взема решение за разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество при ликвидация;

(6) приема програма за дейността на Клуба;

(7) приема бюджета на Клуба;

(8,) взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

(9) приема отчетите за дейността на Клубния съвет;

(10) избира „почетен член”.

(11) Клубното събрание взима решенията по т. 1, 4, 5, 6 от предходната алинея с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите членове, а всички останали решения с обикновено мнозинство. Клубното събрание не може да взима решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

(12) Решенията на Клубното събрание са задължителни за членовете и органите на дружеството.

(13) Решенията на Клубното събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Чл.19. (1) Клубното събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца от Клубния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на клуба. Клубното събрание може да се свика и на извънредно заседание по искане на 1/10 от членовете му или Клубния съвет за решаване на въпроси, нетърпящи отлагане.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането на Клубното събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се оповестява по подходящ начин най-малко 1 месец преди насрочения ден.

Чл. 20. Клубното събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно, на същото място, при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл. 21. (1) Всеки член на Клубното събрание има право на един глас в общото събрание.

(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

КЛУБЕН СЪВЕТ

Чл. 22. (1) Клубният съвет е постоянно действащ колективен орган на управление, който ръководи и организира цялостната дейност на Клуба. Състои се от най-малко 5 души , от които те са Председател, заместник Председател, Секретар и поне по един представител на всеки регистриран клон.

(2) Клубният съвет се избира от Клубното събрание с обикновено мнозинство за срок от две години. Президентът на Клуба е по право Председател на Клубния съвет.

(3) Когато общият брой на Клубния съвет е четен , Клубното събрание избира още едно лице в него , из между клубните членове.

Чл. 23. Клубният съвет:

(1) представлява Клуба чрез своя Председател;
 
(2) избира заместник Председател на Клубния съвет, който в периодите, когато Председателят е възпрепятстван, да ръководи дейността на Клубния съвет и да представлява Клуба;

(3) избира Секретар на Клубния съвет;

(4) привежда в изпълнение решенията на Клубното събрание;

(5) се разпорежда с имуществото на Клуба при спазване изискванията на настоящия Устав;

(6) определя ликвидатор при прекратяване на Клуба;

(7) подготвя и свиква редовни и извънредни заседания и Клубното събрание;

(8,) ръководи и контролира дейността на Клоновете;

(9) приема и изключва членове на Клуба;

(10) взема решения за откриване и закриване на Клонове;

(11) Регистрира Регионалните управителни съвети и техните Председатели;

(12) предлага на клубното събрание , решения за участие на Клуба в други организации;

(13) взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на Клуба;

(14) изработва проект за бюджет на Клуба и го внася за одобрение в Клубното събрание;

(15) организира провеждането на демонстрационни изложби, работни срещи, курсове, семинари и др. и разработва програма за провеждането им;

(16) предлага на Клубното събрание за утвърждаване размера на членския внос;

(17) приема заявления за нови членове;

(18) разглежда предложения за избиране на “почетен член” на Клуба.

(19) Клубният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове, с изключение на решенията по т. т. 2, 4, 8, 11, 13 и 16 от предходната алинея, които се вземат с квалифицирано мнозинство от всички присъстващи членове на Клубния съвет. Клубният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Клубния съвет.

(20) Решенията на Клубния съвет са задължителни за всички членове на Клуба, като същите подлежат на обжалване пред Клубното събрание.

Чл. 24. Заседанията на Клубния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Клубния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Клубния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на съвета. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от заместник Председателя.
 
Чл. 25. (1) Всеки член на Клубния съвет има право на един глас. Клубният съвет може да взима решения, когато на заседанията присъстват повече от половината от членовете му.

(2) Присъстващо е и лицето, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

ПРЕЗИДЕНТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 26. (1) Президентът на Сдружението се избира от Клубното събрание за срок от две години с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Той не може да бъде избиран последователно за повече от два мандата.

(2) Президентът на Сдружението е председател на Клубния съвет и в качеството си на такъв организира дейността на Клубното събрание, Клубния съвет и Клоновете.

(3) Президентът представлява Клуба във връзките му с всички държавни и общински структури, физически и юридически лица.
 
(4) Президентът се отчита пред Клубното събрание за извършеното от него по време на мандата си.

КЛОНОВЕ

Чл. 27. Клубният съвет взема решения и създава клонове за изпълнение на целите, програмата и задачите на Сдружението в случай, че има поне трима регистрирани члена на Клуба за да се направи клон .

(1) Членовете на Клуба, подават заявление до Клубния съвет за да регистрират нов клон ,  ако са изпълнили условието на чл.27 от настоящият устав в клубният дневник.
 
(2) Всеки един клон си избира делегиран представител , който да бъде предложен на Клубното събрание за представител на клон в Клубният съвет .

Чл. 30. Всеки делегиран представител влиза в Клубният съвет съгласно Чл.22 т.1 на този устав.

(1) Клоново събрание се свиква най-малко един път годишно. То е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на клона . При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят (спадащ кворум).

(2) Всеки член на клон има право на един глас в това събрание. Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

(3) Всеки член на клон може да обжалва решението на Клоновото събрание пред Клубния съвет на Клуба.
   
Чл. 31.Всеки делегиран представител може да представлява най-много  девет души на Клубното събрание и в Клубният съвет .
 
Чл. 32. Всеки клон на Сдружението.

(1) води самостоятелна клубна дейност която не противоречи на този устав.

(2) привежда в изпълнение целите, програмата и задачите на Клуба, както и решенията на Клубния съвет в съответния клон;
 
(3) отчита дейността си пред Клубния съвет;

(4) дава препоръка за всяка нова кандидатура в съответния клон за членство в Клуба;

(5) оказва съдействие в събирането на членския внос на членовете на Клуба в съответния клон;

(6) води клоновият дневник за събитията , дейността и събранията на съответният клон.

Чл. 33. Делегираният представител и член на Клубният съвет ,  представлява Клона и Клуба пред всички физически и юридически лица с които влиза във взаимодействие клона и се отчита за дейността си пред членовете на клона и Клубния съвет на сдружението.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 34. (1) Контролният съвет се състои от трима членове, избрани от Клубното събрание на сдружението за срок от две години. На първото заседание Контролният съвет избира Председател измежду членовете си.

(2) Контролният съвет проверява приходите и разходите на Клуба, състоянието на имуществото му, начина на разпореждането с него и стопанисването му.

(3) Контролният съвет се свиква от Председателя си поне два пъти годишно и заседанията му са законни, ако присъстват всички негови членове.

(4) Контролният съвет взима своите решения с мнозинство 2/3 от членовете му.

(5) Контролният съвет се отчита за изпълнението на задълженията си единствено пред Клубното събрание.


ИМУЩЕСТВО

Чл. 35. (1) Имуществото на Клуба се набира от: встъпителни вноски на членовете, членски внос, имуществени вноски от членовете, дарения и завещания и други начини и средства, незабранени със закон.

(2) Със средствата на Клуба могат да се придобиват вещи и имоти за осъществяване на неговата дейност, както и за посрещането на разходите по нея.

(3) С имуществото на Клуба се разпорежда Клубният съвет и същото може да се ползва от членовете му.

(4) При прекратяване на Клуба разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от Клубното събрание.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

Чл. 36. Годишният отчет се изготвя от Клубния съвет и Контролния съвет в две отделни части , които  се приемат поотделно от Клубното събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 37. Сдружението се представлява от неговия Президент. Всички документи се подписват от Президента и Секретаря  като се подпечатват с печата на Сдружението.


Техническо уточнение:
Зад няколкото осмици в устава съм сложил запетайки , защото инак вместо номер , се отпечетват усмихнати личица.(въпрос на форумни емотикони).
Така или иначе , накрая ще го чистим и граматически , фонетично и по всички правила на българската граматика и език. ;)
« Последна редакция: 25 Ноември 2008, 11:30:01 от pach »

pach

 • Trade Count: (42)
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 12311
 • Рейтинг: 1321
 • ТТ & Н0; DR & BDZ;ep.I-III(~VI)&selfmade
  • За моделизма
В другата тема съм качил вече втори примерен устав на сродно сдружение...
Много информативно служат.наистина не откриваме топлата вода... ;)

mill

 • Гост
 • Trade Count: (0)
Аз  като познавам хората които са се нагърбили с тази трудоемка задача от бюрократична гледна точка,подкрепям и съм съгласен с това което решите в Сф. ;) :)

martzaro

 • Гост
 • Trade Count: (0)
Изцяло и необратимо подкрепям предложението за устав на колегата Пач, според мен е написан ясно, точно и категорично и най-вече разбираемо. До колкото разбрах е разработен съвместно с Влади-модератора така че поздравления на всички които са участвали в създаването на устава  и мисля че е време да се премине на следващ етап.

Обаче все си мисля че участваме все едни и същи в цялата работа съдейки по изказванията и гласуването. Ей хора тази работа няма да е истинска без участието на всички регистрирани членове на сайта. Бе то ще си проличи като почне да се плаща членският внос май ??? ??? ??? ??? ???

pach

 • Trade Count: (42)
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 12311
 • Рейтинг: 1321
 • ТТ & Н0; DR & BDZ;ep.I-III(~VI)&selfmade
  • За моделизма
Цитат на: martzaro link=topic=912.msg13618#msg13618 date=1227603590
Изцяло и необратимо подкрепям предложението за устав на колегата Пач, според мен е написан ясно, точно и категорично и най-вече разбираемо. До колкото разбрах е разработен съвместно с Влади-модератора така че поздравления на всички които са участвали в създаването на устава  и мисля че е време да се премине на следващ етап.

Обаче все си мисля че участваме все едни и същи в цялата работа съдейки по изказванията и гласуването. Ей хора тази работа няма да е истинска без участието на всички регистрирани членове на сайта. Бе то ще си проличи като почне да се плаща членският внос май ??? ??? ??? ??? ???

 :( :( :(
martzaro , приятелю , ти завинаги ще си останеш сред нас !!!
Последните ти думи тук , вече са изпълнени!
Е не точно от нас ...но пък вече има светлинка в страната ни за по-добри човешки отношения...

Основан е първият български клуб "ЖП Моделисти".
Не е тук обсъжданият , но пък е Български.
Почивай в мир приятелю!!!
 :yes:

pach

 • Trade Count: (42)
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 12311
 • Рейтинг: 1321
 • ТТ & Н0; DR & BDZ;ep.I-III(~VI)&selfmade
  • За моделизма
Re:Предложение за устав на "Клуб железопътна страст".
« Отговор #54 -: 05 Октомври 2009, 10:09:07 »
martzaro,
приятелю макар и със забавяне от цяла година , клубът ни вече е факт.
Жалко, че ти не можа да бъдеш сред учредители те му, но винаги ще си с нас.
На 03 октомври 2009 година бе проведено учредително събрание , на което се взе решение за учредяване на "Клуб железопътeн моделизъм - България" , приет устав и подписан протокол от учредяването.
Учредители станаха общо 19 човека.
Бе избран председател и клубно ръководство, както и контролен съвет.

Благодаря на всички обединени железопътни моделисти които проявиха зрялост и ясно съзнание при учредяването на този Клуб.Сега може само да работим заедно,да увеличаваме броя на клубните моделисти, да популяризираме това прекрасно хоби.
Очакват ни много и дълги приятни мигове  с моделизма и в компанията на  приятели, луди на тема "влакчетата" ;).
Честито!!! :clapping: :clapping: :clapping:

Честито на всички учредители!!!

Темата смятам , че е приключена и може да бъде заключена.
 :hi: ;D
« Последна редакция: 05 Октомври 2009, 12:02:05 от zazo »