RailwayPassion.com - Форум за железопътен моделизъм

Общ форум | Chit-chat => Общи приказки, свързани с хобито | Chit-chat about the hobby => Темата е започната от: liro4605 в 23 Февруари 2012, 10:38:31

Титла: Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: liro4605 в 23 Февруари 2012, 10:38:31
Общо описание
Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86) са първите електрически локомотиви на DSB (Датски железници) за еднофазен променлив ток 25 kV, 50 Hz. Разработени са по технически условия на Датските железници от германските фирми BBC, Siemens, Henschel-Thyssen на база първите елктрически локомотиви на DB с асинхронна задвижваща система серия 120. Първите 2 локомотива (ЕА3001 и ЕА3002) са прозведени през 1985 г. също в Германия от фирмите BBC – Mannheim, BBC –Baden (Швейцария), Siemens –Erlangen (електрическа част) и Henschel-Thyssen (механическа част), а останалите в Дания от фирмата Scandia - Randers с компоненти от изброените вече фирми.
Главни технически данни
• Колоосна формула Во’-Во’
• Токозахранваща система 25 kV/ 50 Hz
• Междурелсие 1435 mm
• Габарит UIC 505-1
• Максимална скорост 175 km/h
• Теглителна мощност (по окр. на търкаляне на колелата) 4 MW
• Спирачна мощност (по окр. на търкаляне на колелата) 3,7 MW
• Теглителна характеристика фиг. 1а
• Теглителна сила при потегляне (виж тегл. характеристика) 260 kN
• Теглителна сила при 73 km/h 196 kN
• Теглителна сила при 160 km/h 92 kN
• Спирачна сила с електродинамична (рекуперативна) спирачка 118 kN
• Обща маса (сцепна маса) 80 t
• Колоосно натоварване 20 t
• Минимален радиус на вписване в крива 80 m
• Маса на локомотивната надстройка (кош) 49 t
• Маса на талигите 31 t
• Маса на механичната част 39,7 t
• Маса на електрическата част 40,3 t
• Дължина между буферите 19380 mm
• Разстояние между крайните колооси 12740 mm
• Разстояние между централните болтове 9940 mm
• Разстояние между колоосите в талигата 2800 mm
• Диаметър на колелата- нови колела 1250 mm
• Диаметър на колелата- износени колела 1170 mm
• Макс. височина при свален пантограф (над глава.релса) 4590 мм
• Максимална широчина 3150 мм
• Напрежение/ честота за влаково отопление 1,5 kV/50 Hz
• Мощност за влаково отопление 700 kVA
• Предавателно отношение на колоосните редуктори 22:106
• Тягови двигатели с въздушно охлаждане 4 бр. по1020 kW
• Входни 4-Q-преобразоваители, маслено охлаждане 4 бр
• Инвертори (двигателни преобразователи), маслено охлаждане 2 бр
• Трансформатор, долно окачване, маслено охлаждане 1 бр.
• Преобразователи спомагателни задвижвания, вьзд. охлаждане З бр
• Резервоари за пяськ 250 l
• Вьздушен компресор-вингов /маслено охлаждане 3560 l/min при 3000 min-1
• Вьздушна спирачка Knorr КЕ-GPR-Emz
• Спирачна маса – режим на спирачката – R 92 t
• Спирачна маса – режим на спирачката – Р 63 t
• Въздушна спирачка (автоматична и директна) калодкова спирачка
• Паркинг спирачка (пружинно-акумулираща) спирачка калодкова спирачка
• Спирачни цилиндри 4бр 10”
• Спирачни цилиндри със спирачни пружини 4бр. 10 К

Това си е май направо за отделна тема.Има и доста чертежи който само показват колко е перфектен модела.Щом и Швейцария е в играта ..... ;D
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: Rado в 23 Февруари 2012, 16:28:08
Сега ако можеш да изкопаеш отнякъде и с какви полупроводникови елементи са направени инверторите - цена няма да имаш  :) Пък и още един от въпросите в темата за спирачките ще си намери отговора.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: widowmaker в 23 Февруари 2012, 21:35:15
EA3000:
Теглителна сила при потегляне - 260 kN

Баба Меца 4601-12 (двуцилиндровата версия)
Tractive effort, starting - 381 kN

Да не коментираме, че електриката има над 2 пъти по голяма мощност :spiteful:
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: KRAKOMOBILA в 23 Февруари 2012, 21:37:44
Теглителната сила при потегляне при парните машини винаги е голяма. Именно заради това те са идеални за тежки влакове при ниски скорости.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: liro4605 в 23 Февруари 2012, 22:51:55
Тяговото електрическо задвижване е изпълнено по традиционния начин за електрически подвижен състав за променлив ток с асинхронни тягови двигатели с обособени входни преобразователи, междинно звено за постоянен ток и инвертори на напрежение. От четири вторични тягови намотки на трансформатора, през разединителите TS променливото напрежение се подава на две двойки (за всяка талига отделно) входни преобразователи (четири квадрантни импулсни обратими преобразователи), които два по два са свързани паралелно от страната на изправеното напрежение. Всяка двойка входни преобразователи работи противотактно (с изместване на 180 0 електрически) при тактова честота 500 Hz. Импулсното управление на входните преобразователи за двете талиги е изместено фазово на 90 0 електрически едно спрямо друго, вследствие на което ефективната тактова честота на първичната страна на трансформатора се увеличава четири пъти. Това намалява пулсациите на първичния ток и подобрява хармоничния му състав, което води до намаляване на реактивната мощност на изкривяване. Целесъобразното управление на преобразователя осигурява принудително съвпадение на напрежението и първичния ток по фаза. Всичко това обяснява минималното потребление на реактивна енергия, респективно стойност на коефициента на мощност близка до единица. Електрообзавеждането е проектирано за максимална стойност на напрежението в контактната мрежа 30 kV, но са взети мерки локомотивът да не може да се постави под напрежение при стойности над 28 kV с оглед огрничаване ударния ток на включване на трансформатора на празен ход и съответно влиянието му върху релсовите вериги на СЦБ. На постояннотоковата страна на входните преобразователи се формира междинно звено за постоянно напрежение с кондензаторна батерия ZK. За ограничаване на токовия удар на първоначалния заряд при поставяне на локомотива под напрежение, включването става през токоограничаващите резистори LS на входа на четириквадрантните преобразователи, които след завършване на преходния процес се изключват. Паралелно на кондензаторната батерия са присъединени резонансни LC филтри SK, които подтискат хармониците с честота 100 Hz в изправеното напрежение. Дроселите на резонансните филтри също са потопени в масло, в казана на трансформатора. Локомотивът е съоръжен с два моторни преобразователя (трифазни инвертори), като всеки един захранва тяговите двигатели на една талига. Инверторите осъществяват, чрез широчинно импулсна модулация (ШИМ), плавно регулиране на трифазното напрежение и честотата на трифазните асинхронни двигатели. Последователно с всеки тягов двигател са включени трифазни дросели за намаляване на хармониците в тока при ниски скорости (честоти). В горния обхват на скоростта дроселите се изключват с помощта на контакторите ŰS'. Трифазните дросели се обдухват принудително и са разположени във въздушните канали за охлаждане на тяговите двигатели. При полагането на кабелите и проводниците е спазен принципа на разделяне на силовите кабели, проводниците за управление и проводниците от веригите на електронните
 устройства. Проводниците за управление са разположени в затворен кабелен канал над проходния коридор. Върху тях са разположени силовите кабели. Проводниците от веригите на електронните устройства са прокарани в канали над конструкциите в страничните страни на локомотива. Кабелите за бордовата радиостанция и АЛС са поставени в отделни тръби. Основните аграгати на тяговото електрическо задвижване се намират от двете страни на машинното отделение. Това разположение на главните силови компоненти определя минималната дължина на силовите кабели. Охлаждащият въздух постъпва през вентилаторна решетка на покрива и подпокривно пространство за засмукване, откъдето се разпределя към отделните охлаждани агрегати. Електродинамическо спиране Локомотивът е съоръжен с електрическа рекуперативна спирачка. Чрез подходящо регулиране на честотата тяговите двигатели преминават в генераторен режим, трифазното напрежение се изправя от моторните преобразователи, като енергията се прехвърля в междинното звено за постоянен ток. Входните импулсни преобразователи чрез съответно управление преминават в инверторен режим и генерираната енергия се отдава в контактната мрежа. Максималната спирачна мощност по окръжността на търкаляне е 3700 kW. В диапазона на скоростта от 0 до 105 km/h се реализира максимална постоянна спирачна сила от 120 kN, което определя стойност на коефициента на сцепление при спиране μ = 0,15.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: mitko0888 в 23 Февруари 2012, 22:55:47
Товарен влак 1100 тона, 5/1000 наклон - трябват ме около 135 kN. ЕА ги осигурява със 100 км/ч. Баба меца - не знам с колко. Но BR43 тази тяга я прави до 35 км/ч.

Друг пример: 07 при потегляне има над 350 - 400 kN, но споменатите 135 kN ги може до 45 км/ч.

При потегляне теглителната сила зависи от сцепното тегло. За почти всички парни локомотиви дори е много по-малка! Т.е. не се ограничава от теглото и скоростта (с характерната крива и формула), а е ограничена хоризонтално - налягане на парата х площ на буталото и размери на кривошипа / водеща колоос.

Не знам кой е пуснал слуха че "парните локомотиве имат много добри теглителни характеристики" - с какво ги сравнявате, и как ги оценявате на идеални. Аз си гледам няколкото графики, с които разполагам, и там числата са съвсем други.

По темата за спирачите на ЕА / 86 - Ако няма друг влак в същия участък къде ще отиде тази рекуперирана енергия? (или както там се нарича). Да не би да върне водата в ПАВЕЦа? Да го видя написано - няма да го повярвам. Такова спиране има смисъл само при определени условия и организация на движението - един влак нагоре, един надолу.

А иначе датските машинки изглеждат доста добре, не само този модел.

ПС. Съжалявам, докато пишех беше публикувано другото мнение.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: bdz43r в 23 Февруари 2012, 22:58:07
Ще има ли картинки?
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: bdz43r в 23 Февруари 2012, 23:07:56
Цитат на: mitko0888 link=topic=3679.msg73777#msg73777 date=1330030547
По темата за спирачите на ЕА / 86 - Ако няма друг влак в същия участък къде ще отиде тази рекуперирана енергия? (или както там се нарича). Да не би да върне водата в ПАВЕЦа? Да го видя написано - няма да го повярвам. Такова спиране има смисъл само при определени условия и организация на движението - един влак нагоре, един надолу.
Рекуперативната спирачка при променлив ток не изисква нищо специално в движението на влаковете.
Когато в участъка липсва друг влак, произведената от локомотива енергия се връща през контактната мрежа в тяговата подстанция, където трансформаторът работи като повишаващ и връща енергията в енергийната система.

Като се абстрахираме от комутационното оборудване в подстанцията (прекъсвачи и разединители), остава само един трансформатор 110/25 kV, който е обратим - при захранване на вторичната страна с 25 kV от външен източник (в случая рекупериращ локомотив), на първичната се получава 110 kV. Локомотивът работи като електростанция и захранва мрежата. Дори когато в участъка има друг влак, но той не потребява цялата рекуперирана енергия, излишъкът също се връща в енергийната система.
Или иначе казано - да, връща и водата в ПАВЕЦ-а.

Това не се отнася за подстанциите за постоянен ток - там токоизправителите не пропускат рекуперирана енергия обратно към мрежата и трябва подстанцията да се съоръжи с инвертори за рекуперация. Някои рекупериращи локомотиви за постоянен ток са оборудвани и със спирачни резистори, които работят, когато постояннотоковата контактна мрежа не може да поеме обратен ток.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: liro4605 в 23 Февруари 2012, 23:10:02
Цитат на: mitko0888 link=topic=3679.msg73777#msg73777 date=1330030547
По темата за спирачите на ЕА / 86 - Ако няма друг влак в същия участък къде ще отиде тази рекуперирана енергия? (или както там се нарича). Да не би да върне водата в ПАВЕЦа? Да го видя написано - няма да го повярвам. Такова спиране има смисъл само при определени условия и организация на движението - един влак нагоре, един надолу.
:good:
В института учихме че графика трябва да е съобразен с катерищите и спускащите влакове иначе отдадената енергия отива като топлина по контактния проводник.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: mitko0888 в 23 Февруари 2012, 23:24:39
Имам може би доста бегли познания по въпроса. На празен ход захранването е май около 27 кВ. При товар пада напр. на 23. Значи за да връщаш енергия трябва от рекуперацията от лока в мрежата да подадеш нещо около и над 30 кВ за да тече токът обратно? Дали ще стане?
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: Rado в 23 Февруари 2012, 23:37:39
Цитат на: liro4605 link=topic=3679.msg73781#msg73781 date=1330031402
Цитат на: mitko0888 link=topic=3679.msg73777#msg73777 date=1330030547
По темата за спирачите на ЕА / 86 - Ако няма друг влак в същия участък къде ще отиде тази рекуперирана енергия? (или както там се нарича). Да не би да върне водата в ПАВЕЦа? Да го видя написано - няма да го повярвам. Такова спиране има смисъл само при определени условия и организация на движението - един влак нагоре, един надолу.
:good:
В института учихме че графика трябва да е съобразен с катерищите и спускащите влакове иначе отдадената енергия отива като топлина по контактния проводник.

Това не е точно така. Например ако има спускащ се влак (който връща енергия в мрежата), а на 5 km от него друг се изкачва, (който консумира енергия), загубите ще са по малки от случая в който няма влак който да консумира, а да речем подстанцията е на 25 km. Но загубите по контактния проводник са напълно еднкви в случай на консумиране или на връщане на енергия. Или с други думи: ако един локомотив в момента товари подстанцията с 3000 kW и реализира загуби по к.м. примерно 1%, то в следващия момент, ако той започне генерира същата мощност, загубите до подстанцията пак ще са 1% от тази мощност (стига да е на същото разстояние от подстанцията). Май стана заплетено - дано ме разберете  :)
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: bdz43r в 23 Февруари 2012, 23:41:47
Цитат на: mitko0888 link=topic=3679.msg73783#msg73783 date=1330032279
На празен ход захранването е май около 27 кВ. При товар пада напр. на 23. Значи за да връщаш енергия трябва от рекуперацията от лока в мрежата да подадеш нещо около и над 30 кВ за да тече токът обратно? Дали ще стане?
Не съм забелязал такова явление при ЕМВ серия 30/31. Не съм и задълбочавал по въпроса, въпреки че и аз бих очаквал повишаване на напрежението.

Факт е обаче, че мотрисите спират, дори когато със сигурност на същата подстанция няма друг влак, т. е. произведената при спиране енергия няма къде другаде да отиде, освен в подстанцията.

А както е известно, спирачен ефект съществува само, когато има електрически товар - ако не друг влак, остава трансформатора в подстанцията.

Трябва да се има предвид и че електрическият товар от ЕМВ е сравнително малък - протича ток не повече от 50-60 А през контактната мрежа, което води и до малък пад върху контактния проводник. Не съм сигурен и какви са загубите в самите трансформатори. Сигурен съм обаче, че са не повече от 1-2 %.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: Rado в 23 Февруари 2012, 23:48:45
Може би не биха спирали само ако трансформаторът в подстанцията остане без товар - т.е. в случая да му бъде разединена намотката от страна на 110-те kV.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: bdz43r в 23 Февруари 2012, 23:51:00
Тогава със сигурност не биха спирали, защото ще загубят синхронизацията по фаза с мрежовото напрежение.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: liro4605 в 23 Февруари 2012, 23:52:49
(http://www.picbg.net/u/53119/38227/623551.jpg)
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: Rado в 23 Февруари 2012, 23:55:20
И все пак да си задам пак въпросите, че единият остана в другата тема – защо не работи рекуперацията на 86 (към bdz43r)? И как са изпълнени инверторите на 86 - с тиристори, IGBT или нещо друго (вероятно към liro4605)?
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: bdz43r в 23 Февруари 2012, 23:57:07
Не знам защо не работи, не знам и дали не работи. Утре ще имам възможност да разпитам по-запознати с машините.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: Rado в 24 Февруари 2012, 00:02:52
Ако се окаже, че не работи, причината може да е в това, че от НЕК не знаят на какви цени да изкупят върнатата в мрежата електроенергия - като от ТЕЦ, като от ветрогенератор или като от фотоволтаична централа  :) :) :)
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: KRAKOMOBILA в 24 Февруари 2012, 06:19:43
ТЕ надали вообще желаят да я купуват тая енергия (ако все пак е възможно връщането и).
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: mitko0888 в 24 Февруари 2012, 07:40:52
Като чета темата за ЕА и ми изникнаха още няколко въпроса, свързани с технологиите в този лок:

1. Чувал съм че захранването на влаковете е разделено на участъци, в гари, междугария, по десния път, по левия път и т.н. Това как се отразява на използването на върнатата енергия? Тези участъци не са ли на различни фази, различни подстанции?

2. Имало защита в лока сопред напрежението на контактната мрежа. Сигурно има и такава защита в подстанцията и как ще и повлияе рекуперативно спиране?

3. Въобще локомотива има ли си "електромер"? На един американски дизелов симулатор преди много години целта беше не само да закараш влака на време, но и да го направиш с най-малко разходи - гориво и спирачки.

Някъде четох, че въвеждането на съвременните ел. локомотиви с електронно управление на асинхронни двигатели е наложило в почти цяла Европа през 1995 да се смени честотата от 16 2/3 на 16.7 Hz, за да няма хармоници с 50 и 100Hz. Май използването на съвременна технология не е само да си купиш нов локомотив, ами е свързано с цялостна нова организация на захранването в жп.

И накрая - това ЕА, а сега разбрах че и 30/31 били такива, имат ли товарен резистор за електрическа спирачка? Т.е. ако нещо по мрежата изключи по време на спиране може ли да се използва електрическа спирачка? 3700 kW са си добра мощност.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: bdz43r в 24 Февруари 2012, 08:22:47
Цитат на: mitko0888 link=topic=3679.msg73800#msg73800 date=1330062052
1. Чувал съм че захранването на влаковете е разделено на участъци, в гари, междугария, по десния път, по левия път и т.н. Това как се отразява на използването на върнатата енергия? Тези участъци не са ли на различни фази, различни подстанции?
Точно така е. Големите подстанции имат по 2-3 трансформатора, свързани на различни фази, по малките имат само една фаза. Всяка подстанция захранва прилежащите към нея участъци. Двупътните участъци се захранват винаги от един трансформатор/фаза, но през различни прекъсвачи и разединители, така че да може да се изключват поотделно. Това не се отразява на върнатата в мрежата енергия.
Цитат
2. Имало защита в лока сопред напрежението на контактната мрежа. Сигурно има и такава защита в подстанцията и как ще и повлияе рекуперативно спиране?
Трансформаторите в подстанциите имат т. нар. янсенови регулатори, с които се настройва вторичното напрежение според натоварването. При повишаване на напрежението, регулаторът ще се опитва да го намали, като така пренастройва трансформатора според режима на работа. Няма защита като на новите локомотиви, която да изключва мрежата при напрежение над 29,5 kV (максимално допустимото по стандарт).
Цитат
3. Въобще локомотива има ли си "електромер"?
Има.
Цитат
И накрая - това ЕА, а сега разбрах че и 30/31 били такива, имат ли товарен резистор за електрическа спирачка? Т.е. ако нещо по мрежата изключи по време на спиране може ли да се използва електрическа спирачка?
В ЕМВ 30/31 няма спирачни резистори. Електрическата спирачка може да се ползва само с рекуперация и е зависима от контактната мрежа.
Цитат на: Getinge link=topic=3679.msg73794#msg73794 date=1330034572
Ако се окаже, че не работи, причината може да е в това, че от НЕК не знаят на какви цени да изкупят върнатата в мрежата електроенергия - като от ТЕЦ, като от ветрогенератор или като от фотоволтаична централа  :) :) :)
Това дали НЕК ще признаят върнатата енергия не пречи на рекуперацията да си работи (а тя работи по принцип). При старите електромеханични електромери, обратния ток върти електромера наобратно и крайната сметка за тока излиза по-малка.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: liro4605 в 24 Февруари 2012, 08:45:25
Навсякъде двата пътя са от една фаза.Секторите където може да се промени това са неутралните вставки.Напоследък обаче и те са фазирани че и премостени.За защита в тяговите подстанции немога да кажа но днес се надявам да се видя с колегата D2 и ще разберем.Всички локомотиви имат електромери с малки изключения(свалени при ремонт и некачени).Колко са верни е друг въпрос.На серии 30 31 и 46 200 са електронни и може да се каже че показват реална енергия.Така е и на въпросната 86та серия.Има локомотиви и ЕМВ където има и реостатна и рекуперативна спирачка с цел оптимално използване на спирачката по диаграма.При различната скорост автоматично се превключва.
  Спре ли подаването на напрежение в КМ и ел. спирачката умира понеже няма кой да подава възбуждане .Има някой локомотиви при който възбуждането се подава от един от двигателите но несъм запознат дали може да продължи да работи при липса на напрежение.Това става предимно при многоосните локомотиви.DR имаха един такъв 6 осен
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: mitko0888 в 24 Февруари 2012, 08:49:39
Благодарско и на двамата.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: lubomir в 24 Февруари 2012, 10:14:37
Цитат на: liro4605 link=topic=3679.msg73781#msg73781 date=1330031402

 :good:
В института учихме че графика трябва да е съобразен с катерищите и спускащите влакове иначе отдадената енергия отива като топлина по контактния проводник.
Миро, за съжаление това показва степента на подготвеност на хората, които са преподавали и вероятно продължават да преподават във въпросното заведение. Затова и на кривата ракета космоса и е крив(в случая разбирай - на рекуперацията, подстанциите и пречат!) За съжаление жалък факт!
Няма по голяма глупост от това машините да ползват рекуперацията и НКЖИ да прибира парсата без да я отчита.
В нормалния свят на това се вика КРАЖБА!
За съжаление по същия начин седи въпроса и с ЕВН, ЕОН, и ЧЕЗ. Дори и да имаш фотоволтаици на покрива на къщата си, или пък малък ветроагрегат, и не си получил одобрение за изкупуване на произведения ток на абсурдни преференциални цени(нещо, което е възможно само за бандитите занимаващи се с големи ВЕИ), то върнатия ток в мрежата ти се начислява от новите електронни електромери като ИЗПОЛЗВАН  от тебе самия ток, т.е. все едно си го изгорил. И това при положение, че всички нови електромери имат специална отделна тарифа за върнатия ток, както е по изискване на ЕС! Въпреки това ЕС не е задало регламент как да се програмират електромерите, от което пък се възползват всички доставчици на ток и абсурдите са на лице.
Всичко това го казвам не защото съм го чул, а защото вече 4-5г се боря точно с такива родни дивотии.
Удивително е, че няма никакво желание от страна на ДКЕВР да сложи какъвто и да е ред в изкупуването на обратната енергия, каквато е и случая с рекуперираната от ел локомотивите енергия.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: liro4605 в 24 Февруари 2012, 10:49:33
Само да допълня казаното от теб с това че електродинамичната спирачка е нещо което незамръзва и води до още една допълнителна сигурнос при возенето на влака.В нормалните държави въздушната се използва само за окончателното спиране или екстремно спиране на състава.

Ето един от видовете електромери дето уж са по точни .
(http://www.picbg.net/u/53119/38227/623568.jpg)
Някъде имах и клип как дърпа при потегляне с товарен влак на макс но не го намирам.


Хубава тема се заформи ,че да се види ,че не само парата кара влаковете  :lol:
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: bdz43r в 24 Февруари 2012, 14:45:41
По въпроса с неутралните вставки, тази на Немирово изкара почти 2 години недействаща и захранена и аз бях поотвикнал да свалям пантографа там. Вставката на Казичене и в момента е трайно шунтирана.

Проучих това-онова за лок 86, по-късно ще пусна и няколко снимки. Рекуперативната им спирачка работи. При задържане, напрежението в контактната мрежа се покачва с 1-2 kV, което при нормално 26-27 kV прави не повече от 29 kV, съвсем в нормите (17,5-29,5).

Преди 3 години, когато беше тук на проби ES 64-U2 част от тестовете са били именно за изпробване на рекуперативното спиране и поведението на подстанциите при обратен ток.

Междувременно, докато ние чоплим спирачката им, вчера 86 002 на Булмаркет се е запалил на Полски Тръмбеш и е доколкото разбрах напълно изгорял.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: lubomir в 24 Февруари 2012, 16:57:06
Лошо! Не стига че нямаме нови локомотиви, ами и от малкото по-нови машини да се загуби 1 си е чиста голяма загуба!
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: KRAKOMOBILA в 24 Февруари 2012, 18:08:26
86 002 на Булмаркет е горял от 21 до към 04ч. Много неприятно.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: Loco-motion в 24 Февруари 2012, 19:03:09
Аз утре ще си ходя на Полски Тръмбеш и ако машината е още там изтеглена на страничен коловоз ще гледам да я снимам.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: Loco-motion в 25 Февруари 2012, 12:37:37
Слязох тук преди половин час. На гара Полски Тръмбеш не само го няма 86 002, но и какъвто и да било помен от пожар. Няма го и на Горна Оряховица,  така че трябва да си е в Русе.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: liro4605 в 01 Март 2012, 08:16:32
(http://bgphoto.net/photos/37794/o634661863672892015.jpg)

Силовото захранване на 4те мотора.По-интересното е какво става в правоъгълниците.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: lubomir в 01 Март 2012, 12:05:36
За мене е ясно какво става, но едва ли ще мога да го обясня толкова доре колкото Дани. Все пак той горе долу това му е работата.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: liro4605 в 09 Юни 2012, 11:55:10
От това, което научих вчера, ми стана крайно мъчно и неприятно. Искаме БГ модели, искаме 04 07 55 42 и кои ли още не, даже спорове и анкети провеждаме... Но какво става в реалността?!  Ето, имаме си за напърво време 46та, 86та на Булмаркет и 86та на ДБ Шенкер. Обаче! Има едно голямо обаче! Искаме, искаме и когато те са на пазара, просто вече не са интересни. Купуваме разни други модели, които ще ги има и утре, и догодина, и по-догодина, а нашите родни стоят.
 Това, което научих е,че останалите 10тина броя 86та на ДБ Шенкер, ще бъдат върнати и преработени с логото на Датските железници! Това ли трябва да се случва и щом се случва кой ще ни вземе на сериозно, за да имаме още БГ модели? Делим се на партии, на групи, на индивидуалисти и на какво ли не!?!)?!?! Не трябва ли поне за БГ моделите да сме едно цяло- си задавам въпроса и отговор не намирам. Някой ще каже,че народът е беден- няма пари. Огледайте си колекциите и ще видите, че въобще не е така. Всеки има поне по 3 модела, за които не е сигурен дали да са му в колекцията.
 Моделът на Шенкер само по себе си е уникален за цял свят, защото тук за първи път се „изневерява“ на ливреята.Някои сигурно са запознати, че това е само един такъв локомотив и това го прави уникат. Другите са с други ливреи. Сигурен съм, че този локомотив ще става от ден на ден по-скъп и по-скъп и пак си задавам въпроса: Защо след като е направен на БГ модел, трябва да се преправи на датски? Така никога никой няма да ни вземе на сериозно.

 Моите уважения към всички и моите извинения към всички, но не мисля,че това е начинът.  :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
Не искам да разлайвам кучетата, да създавам нови дискусии, дебати,спорове, а просто да накарам всеки един от нас да се замисли.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: mitko0888 в 09 Юни 2012, 12:39:55
Цитат на: liro4605 link=topic=3679.msg79113#msg79113 date=1339232110
Това, което научих е,че останалите 10тина броя 86та на ДБ Шенкер, ще бъдат върнати и преработени с логото на Датските железници!

Би ли пояснил за нас, незнаещите: кой ще ги върне, откъде ще ги върне, как са отишли там, откъдето ще се връщат и т.н.

От горенаписаното трябва да си съставя съответното мнение за производителя? Или има дистрибутор? Само не ми обяснявай че моделистите са виновни, защото не са изкупили в някакъв срок някакъв продукт. В целия свят в повечето магазини се продават модели, които ОТДАВНА не са в производство. И продавачите са щастливи, и производителите, и моделистите. 
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: refil в 09 Юни 2012, 13:10:48
DB Шенкер не е БДЖ. :hi:
Нито ми е в епохата ,нито администрацията-за какво ми е.
Миро,ти просто направи едно безсмислено изказване ни в клин,ни в ръкав.


Това е лично мнение,не ангажирам никого с него  :hi:
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: evrokoma в 09 Юни 2012, 14:08:51
Подкрепям казаното от Миро от произведени 40бр 10 още не са продадени е как после ще ни вземат насериозно а модела е доста подробен и всички надписи са кирилизирани
Радвам се че си го взех :give_heart: и ако имах възможност бих си взел още един но засега немога :(
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: liro4605 в 09 Юни 2012, 14:24:10
Безмислено или не, просто казвам как усещам нещата.Като работещ в БДЖ ми е пределно ясно, че ДБ Шенкер , както и Булмаркет не са модели на БДЖ и затова и писах БГ модел.
Ще изкажа само още едно мое мнение и то е, че въпреки че не си падам по парни локомотиви, ако излезе такъв като БГ модел ще си го взема най-малкото, за да подкрепя колегите  с бройка.

Никой в нищо не обвинявам, просто изказвам мнение.  :hi:

Май ще е по-добре модераторите да ликвидират последните 4 публикации по тяхно осмотрение. Опс, май вече са 5. - Тези думи си ги взимам назад пък ако ще да стана по черен от Черният Петър!

Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: emilchaushev в 09 Юни 2012, 18:13:16
Мирка заставам плътно до теб, защото това е действителността. Защото никой не си дава сметка какво е коствало на някой да води преговори, да се изработи, да се достави и т.н.разправии и никой не си дава сметка, че това не е просто търговия, а кауза , зад която трябва да заставаме всички, за да се случват БГ модели и за в бъдеще.

За съжаление сме склонни винаги да омаловажаваме ( като чета горните коментари) труда, нервите, безпокойството, ангажираността на някой, който си е скъсал задника да направи модела факт... Ето това ме кара да застана зад теб. 
....Иначе просто Тонката може да организира кръжок и да почваме с четките  :lol:
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: KRAKOMOBILA в 09 Юни 2012, 20:01:07
Подкрепям Миро! Взех си Шенкера почти веднага щом излезе - и бих си взел още един ако е с друг номер - защо не се боядисат изцяло червени и да се пуснат с номер 86 019-7 или 86 016-3?
(http://www.railfaneurope.net/pix/bg/private/LSD-DB-Schenker/electric/86019-7_of_DB_Schenker_standing_on_central_railway_11_06_2011.jpg)

(http://www.railfaneurope.net/pix/bg/private/LSD-DB-Schenker/electric/bdz_bg_019.jpg)
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: Best Ripper в 09 Юни 2012, 20:14:47
Цитат на: KRAKOMOBILA link=topic=3679.msg79133#msg79133 date=1339261267
Подкрепям Миро! Взех си Шенкера почти веднага щом излезе - и бих си взел още един ако е с друг номер - защо не се боядисат изцяло червени и да се пуснат с номер 86 019-7 или 86 016-3?
(http://www.railfaneurope.net/pix/bg/private/LSD-DB-Schenker/electric/86019-7_of_DB_Schenker_standing_on_central_railway_11_06_2011.jpg)

(http://www.railfaneurope.net/pix/bg/private/LSD-DB-Schenker/electric/bdz_bg_019.jpg)

Ми купи си втори и сам си го мацай.. То така е най-лесно с идеи...

Мирча, работата с моделизма у нас е ясна. Все сме силни на приказките, на обещанията, на търсене на кусури, на търсене на "рИализъм", на "трапезния" моделизъм. Ама като дойде време един пирон  да се забие и гледай веселбата...  :pleasantry:
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: toniemi в 09 Юни 2012, 21:55:29


Кой ги продава тези моделчета и на каква цена?
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: mgirginov в 10 Юни 2012, 08:38:49
Хобито е удоволствие, започващо със задоволяване на конкретни интереси. Никой не може да бъде задължен да си купи нещо, което не го интересува, дори и да е българско. Адмирации за човека, който има най-голям принос да бъде емитиран и БДЖ локомотив, но това също не е повод за покупка. Така че, хайде да спрем със смешните призиви.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: gzo в 10 Юни 2012, 12:05:40
Рефито го е казал много точно :

Цитат на: refil link=topic=3679.msg79118#msg79118 date=1339236648
DB Шенкер не е БДЖ. :hi:

Именно поради тази причина аз също не бих си купил въпросните "чуждоземски" машини. Нито са опъвали влак в който съм се возил, нито някога ще се возя в такъв състав, че да изпитвам поне малко сантимент, който да ме накара да се бръкна за тях. За мен лично тея два лока са толкова български, колкото и всеки друг лок преминавайки или работил в БГ. Просто се разминавам с тях за кратко и те си заминават, нито са част от спомените ми, нито някога ще ги свързвам с България. Лично мнение, но вероятно така мислят и тези които не са ги купили ?!
Виж 46-цата е дгуга ракия. Едно, че още от детството ни(ми) сме свикнали с физиономията му и отделно, че и бая сме се возили в негов състав. Всеки го припознава като нещо близко до сетивата и спомените си и именно затова се изчерпа. Едва ли не заедно с червената шкода са се превърнали в емблеми на България. А 86-ците какво са от това ? Просто поредните лъскави "играчки" на някой си бизнесмен.
Що се отнася до производителя (който и да бъде той), грешката му е че не си прави най-елементарния маркетинг и не е отчита правилно вероятния интерес към изделието. Да беше пуснал нещо изконно българско, като 45 или 44 или 43, хеле пък 42 пък да видим дали ще си залежава  ;D Едно, че "всичкото" БГ ЖП макетист ще го пожелае и второ, че към него именно поради горните причини интерес би проявил и народ, който до момента не се е занимавал с модели.
Може и да греша, но може и поне малко да съм прав, а единствения начин да се разбере е именно пазара така, че не виждам Миро защо се чуди. Просто не ги искаме въпреки, че са си красиви, както и хлядите останали модели на локомотиви.

п.с. В крайна какво му трябва на човек ? Една композициика с червена шкода дърпаща полозин дузина червено бели вагончета с логото на БДЖ, а до нея още една с 46-ца с още толкова сини вагончета 47-ма. Какви са тея кончета, ДБ-та и разни шенкели, менкели ? :sarcastic:

 :drinks:
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: toniemi в 10 Юни 2012, 12:20:45
Аз бих си го купил,ако бе като незадвижените 46ци и булмаркета,без електрониката и на половин цена-150лв.
Но сега няма този избор! :(
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: CaLLlo в 10 Юни 2012, 15:51:34

Аз пък за първи път чувам, че имало 10 свободни броя от модела!?!!!!!
Не че съм се засилил да си го купувам, но и да исках - по тая система, пак нямаше да мога ...
Помните как Иво през ден, през два инфрмираше колко броя и от кой вариант са налични за 46-та серия като излезе. Ми то как да стане?!? Верно е, че вероятно няма заитересован член на форума от продажбите, но нищо не пречеше на онзи, който ги продава, да си направи профил тук и да информира, направил си труда да произведе модел, а не се прогрижил да го продаде - на това му се вика "Да отидеш до Рим и да не видиш папата" ...
Ми то как да стане!?!!!!
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: Loco-motion в 10 Юни 2012, 19:00:51
Хайде да не се караме сега за маловажни неща. Стана ми интересно нещо, което прочетох в нета.

Останалите в Дания 6 електрически локомотива серия ЕА се планира да се върнат в интензивна експлоатация и няма да бъдат продавани. Причина за това е решението да се електрифицира ж.п. линията Копенхаген - Ешбйерг до 2015г. Планира се да теглят двуетажни композиции push-pull на остров Сйеланд. Така ще бъдат пренасочени шест мотриси IR4 за работа на остров Фюн и южната част на Ютландския полуостров, а дизелови мотриси ще бъдат пренасочени към неелектрифицирани отсечки, където има спешна нужда от допълнителен подвижен състав.
, но за целта трябвало да се модернизират на обща стойност около USD 8,8 милиона. Към момента шестте електровоза са концентрирани в Централното железопътно депо и активността им е сведена до минимум - натоварени са единствено с тегленето на редовния международен нощен влак между Копенхаген и Падборг.

Интересното е, че днес електрифицираната железопътна мрежа на датчаните е в това състояние:
(http://desmond.imageshack.us/Himg697/scaled.php?server=697&filename=esela.jpg&res=landing)
а към 2021г. година трябва да изглежда така:
(http://i41.tinypic.com/9iac9l.jpg)

P.S. Боже, чета сега каква е причината за недостига на подвижен състав в Дания. От доставените до момента 58 мотриси НИТО ЕДНА не е в движение, поради редица сериозни конструктивни недостаъци и влаковете си ръждясват по депата:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/IC4_venter_p%C3%A5_rep_Panorama.jpg
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: gzo в 10 Юни 2012, 20:31:13
Цитат на: Loco-motion link=topic=3679.msg79164#msg79164 date=1339344051

.......... От доставените до момента 58 мотриси НИТО ЕДНА не е в движение, поради редица сериозни конструктивни недостаъци и влаковете си ръждясват по депата:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/IC4_venter_p%C3%A5_rep_Panorama.jpg

Като ги гледам как само си ръждяват по депата с включени фарове, блазе им   !
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: Loco-motion в 10 Юни 2012, 20:40:35
Спрени са от движение в края на миналата година, след няколко случая на несработване на спирачките и преминаване на червен сигнал на различни мотриси. Цяло чудо е, че не се е стигнало до сериозни произшествия. Сам си вади изводите.
Ето от кога е новината, че се спира експлоатацията на IC4:
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/11/14/230232.htm

До днес нещата не са се променили:
http://cphpost.dk/business/dsbs-italian-train-debacle-deepens

Няма да пиша повече за това, защото се отклоняваме от темата. Просто съм разочарован, защото отпада една възможност запазени локомотиви да дойдат да работят по нашите железни пътища.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: liro4605 в 11 Юни 2012, 00:27:59
Нарекох се, че ще съм Черен Петър и ще го карам докрай!
Въобще  не ми префасонирайте това, което съм написал и не ми казвайте да спра!
Не ми пишете какво било в Дания сега и какво щяло да е след 10 години!
Сега е важното какво се случва и то в България!
Аз съм един от хората пускащ много теми или публикации, несвързани с моделизма, но все пак форумът е за моделизъм.
Не бил наш локомотив, ами Шкодата да не би да е българска или пък седмицата?Не бил не знам си какъв, не бил не знам си какво!
Ей, хора, не пише ли на него RAIL BULGARIA?
И аз събирам швейцарско, но не сме ли БЪЛГАРИ все пак? Колко БГ модела имаме и колко моделисти сме в БЪЛГАРИЯ? Въобще не ме интересува какво се случва в Дания с тези локомотиви-малко силно казано,но стъпят ли те на БГ територия и оперират ли тук, те са си вече наши.БДЖ утре може и да го няма и това какво значи, че няма да имаме БГ модели на тези, които оперират по родната ни мрежа ли?
Не правя реклама на нещо и на никой, просто сами се осъзнайте, че утре надписа РАЙЛ БУЛГАРИЯ ще бъде заличен
Дано си давате сметка, че една матрица иска бройки и сме прекалено малко, за да се делим на параджии, дизелисти, еладжии. Утре аз няма да застана зад вашата бройка, а и никой няма и да ни вземе на сериозно точно заради бройката. Сега се ползват други матрици и само една ливрея ни спира, така че дерзайте и мечтайте само в главите си за други БГ модели.
Интелигентните хора ще ме разберат, защото сами ще си отговорят на задаваните от тях въпроси.
Не може да си хобист и да нямаш БЪЛГАРСКО!
Срам ме беше едва ли не от хобито ми, подхождах към приятилите си плахо, но когато им обеснявам за синята машина и че тя е БГ и че съм бил вътре и че това е точно копие, после те ме гледаха с респект.Много от вас казват „- Да си поиграем .....“ или по подобен начин. За мен това не е игра.Това е умалена собствена железница! Всичко, което имам, искам да се докосна до него и като голямо и това е и другата ми цел- да отида до Швейцария и да пипна със собствените си ръце локомотивите, които имам. Някои от вас, за да го направят, ще им трябва машина на времето, но се опитвам да ги разбера и щом това ги кефи, не ги спирам. Въпросът е за БЪЛГАРСКОТО! С кеф ще взимам всеки нов БЪЛГАРСКИ модел, било то вагон или локомотив и ще съм горд с него!

р.р. Останете с мечтите си за ......06 07 ........42..44...........55.....    и много други знайни войни!
(http://a.imageshack.us/img534/9222/dscn9960l.jpg)
Все ми се струва, че тук пише БЪЛГАРИЯ макар и на латиница!

(http://lh5.ggpht.com/_PD37oJ-95xE/S6joT6vJiZI/AAAAAAAAAYg/w9mLGBVGSug/2%20%D0%B1%D1%80.%20%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%80%2086%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5.jpg)
Булмаркет сигурно идва от Джерманимаркет или която и да е друга държава?
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: XRISTO в 11 Юни 2012, 09:34:47
Цитат на: liro4605 link=topic=3679.msg79177#msg79177 date=1339363679
....Не може да си хобист и да нямаш БЪЛГАРСКО!....

Може, може.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: Der Hetzer в 11 Юни 2012, 10:07:14
Просто от времето на производство на 46 серия в НО до сега положението значително се влоши и средностатистическият изкарващ прехраната си с честен труд българин поголовно обедня.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: daddy_g в 11 Юни 2012, 10:09:37
Цитат на: Der Hetzer link=topic=3679.msg79182#msg79182 date=1339398434
Просто от времето на производство на 46 серия в НО до сега положението значително се влоши и средностатистическият изкарващ прехраната си с честен труд българин поголовно обедня.

Много си прав...единствено недостига на пари ме спира да си взема 46 серия и Булмаркет-а
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: pach в 11 Юни 2012, 10:12:53
Интересно е!
В много аспекти.
Подкрепям Миро в желанието му, но все пак годините на "партийните поръчения" отшумяха.
Мило Миро, как да си го купя като
не ми е в епохата,
не ми е в мащаба,
не е БДЖ,
не е парен, и не на последно място,
все още е нов и може да се пипне.
ПРосто мойте приоритети са в съвсем друга посока.

Да, разбира се нямам нищо против да подкрепя българското (и аз го правя по свои си начини)
но на тази цена ми идва твърде много за модел който да ми стои като стендов във витрината.
Нима мен някои да ме е подкрипел до сега. Или може би някои от търговците тук са ми продавали модели
на половин цена, само защото сме хобисти и българи??? Нещо нямам спомен ...
По твойта логика, що не си купиш двата "Балкан" сета от Адриан.
И на него не му е било лесно да ги осигури, след като са спрени от производство още преди години.

Ми купи си ги - имат български вагони!!!!!
Подкрепи още един хобист от България!!!

Интересно от тук изказалите се хора всъщност колко и по колко бройки са си купили?????
Този "скандал" намирисва на буря в чаша вода. Щото сме една шепа (една чаша) хобисти, но ето
че се вижда някои даже да не знаят, че такова нещо се е продавало въобще.
Въпрсо на приоритети, на реклама, на разговори (не шушукания) и не на последно место
на ПАРИ. Който могъл, искал и си е купил!!!
Митко добре го е казал - от това хоби забогатяват само търговците,
за това си държат в магазините модели прозведени и току що, и от години назад.
Преди месец от Италия си донесоха един (швейцарски междувпромчем) електровоз
производство на TRIX от 80-те години на миналия век. Продаден на напълно нормална цена
в перфектно състояние и движение. Нуждаеше се само от добро смазване и литна.
Търговеца го е държал в магазина си докато му е дошло времето и го е продал.
Едва ли е обикала и призовавал да се купува стоката му непременно.

Ти не си търговец, но в момента не виждам смисъл да се тръшкаш за десет бройки.
Намери спонсор, нека ги изкупи, пък после тук ще се появе някой (има прецедент със 46-цата)
дето след шест месеца ще се тръшка "Аман за ман - искам го, някои са си взели по три - не ги ли е срам!?!?+!"
и тогава ще им дойде момента и на тези десет локомотива.
Аз излишни пари нямам, явно и другите смятат така.
Но дори и да ми го подарят от производителя , такъв локомотив какво ще прави при мен?
Ще го подаря и аз на свои ред...например на някои клуб.
Впрочем КЖМБ дали си имат от този модел, не знам?
Ха кажи обаче, че не съм българин и не тача българското!


Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: lubomir в 11 Юни 2012, 11:09:01
Миро, чудесно те разбирам, защото като излезе тоя модел и аз къде заради кризата, къде заради това, че вече имах Булмаркета, къде заради типично нашенски си причини свързани с ежедневието, бях решил да го подмина тоя модел. И така докато един ден легнах да почина между строителните дейности и докато блеех в недовършения таван ми проблясна, че правя невероятна глупост, поради простата причина, че всеки модел е уникат, хеле пък тези, които са български и са в буквално мострени бройки. Отгоре на всичко, хората наели се с трудната задача да убеждават, който и да е производител да произведе поне един български модел, трябва да се насърчават, ако искаме поне от време на време да имаме нещо типично нашенско, пък било то на този или онзи БЪЛГАРСКИ превозвач. БДЖ отдавна не е критерии за каквото и да е в железниците, така че е нормално да бъдат заменени от по-добрите. След година две, като пуснат моста на Видин, БДЖ ще "изпусне" и последното кранче - международните товарни влакове. Занимавал съм се и с обществена дейност, и с производство(е, не на модели), занимавал съм се и с търговия(1992-ра бях първия дето опита да работи с ПИКО), естествено съм и клиент на търговци и производители на модели, тъй, че всичко ми е от ясно по-ясно и знам какво коства да се занимаваш с такъв бизнес, хеле пък в България, където бирата, кебапчето, кафенето, цигарите, авантата, чалгата, курвите, сплетните и завистта винаги ще са №1 за 99,99% от населението и най-вече на "елита" ни!
Всъщност едва ли ще видиме друг БГ модел, но за сметка на това ще купуваме с кошници, модели, които ни са чужди от всякъде и не са минали дори 1км на Българска територия. Манталитет, какво да го правиш? Ама мащаба, ама епохата ,ама това ама онова... Оправдания от 10 реки... Имам ли желание няма сила дето да ме спре да си купя този или онзи модел, дори и да нямам пари в момента, винаги спастрям нещата някак си. Разбира се всеки сам си решава и всеки сам си гледа в собственото портмоне, щото съм сигурен че ако вземахме поне по 1000 Е заплати нещата щяха да са коренно различни.  Шовинизма и национализма са хубаво нещо, но не и за нашия народ, който не е дорасъл за много други неща, камо ли за ЖП моделизъм. Така и ще си останем да се кефиме на другите нации, колко са единни и колко много са успяли, тъй като ние нито сме нация още по-малко единна! Не можеш да очакваш от един изключително комплексиран народ да стои над ежедневните финансови проблеми и да взема решения, в разрез с услията му за физическо оцеляване.
Ние купуваме тоя или оня модел, не заради друго, а заради естетическата и душевна наслада която си осигуряваме с пипането му с оглеждането на съвършенната детайлност, точността на механиката, която е постигнал съответния производител и не на последно място с това, че точно този модел си го видял на живо, имаш снимка или спомен от момент когато си бил с любим човек и си видял въпросната машина, или пък си му се кефил на някоя гара. Такива сме си ние ЖП моделстите! Духовната и материалната мизерия обаче, в която ни държат вече толкова десетилетия, дава "прекрасни" резултати, и така, естетиката и чувството за хармония с тебе и света около тебе отдавна не съществуват тук, по простата причина, че всеки един от нас трябваше да  е част от стадото, а не индивид с чест, достойнство и мироглед.
Та така....
Май не ми остава да кажа друго освен Бог да прости прозводството на български ЖП модели
Амин!
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: liro4605 в 11 Юни 2012, 22:22:03
Любо запомних много добре каквото ми каза последният път като се видяхме,а то беше:„Когато трябва да си мерим ....... всички се редят,но когато трябва да вадим мечовете всички се покриват!“  :hi: :hi: :hi:

р.р.Скандали,разправии и темподобни вобще не са ми в природата и всички които ме познават много добре го знаят. :hi:
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: pach в 12 Юни 2012, 09:04:31
Разбира се, че е така и за това ние те уважаваме тук!!! :hi:

Не разбрах нещо за локомотива...

Ако са закупени от търговеца - съвсем няма защо да се притесняваме - рано или късно ще се продадат тези десет бройки!
Най-малкото, че тепърва има прохождащи хобисти...особено след пускането на серията стендови модели "Световните локомотиви".
Ако е взет на консигнация (щом ще се връща) какъв е проблема да стои в търговеца? Така или иначе парите се "усвояват"
след продажбата на серията или на всяка отделна бройка - въпрос на договор, в крайна сметка между търговец и производител.
Само при Тихомир, консигнацията не е в усвояване на пари, ами на нови модели...ама там нито Тишо е търговец, нито оставилия
модел за продажба, е производител.

Не стана ясно от какъв зор, тези десет броя ще се връщат за пребоядисване?
Може би трябва все пак да се даде някаква информация от страна на търговеца.

...не че това ще промени много нещата, тоест едва ли ще се продадат мигом тези десет бройки.
Нито стана ясно кой от Н0бистите не си е купил такъв локомотив ( :rtfm: :punish:) шегичкаааа  :pleasantry:,
пък и още по-малко има яснота кога и от кого е пуснат в продажба този модел (поне за мен - ама аз съм чеТТник  :blush2:)
Да,  видях го по снимки от клубни срещи и горди притежатели, но дори не знам цената му.
Ако беше в ТТ - тогава бих си купил и аз, като това не е оправдание, а изясняване на елементарен факт.
Но да го купувам без да ми е нужен, само за да подкрепя нещо, някои си или всички - това е жест,
които тук не е приет да се прави, независимо точно за каква подкрепа става въпрос.
(имаме подобен случай който малко се поизопачи и добре поне, че остана нещо от нея - първия "клубен" локомотив
на КЖМБ)

Не стана ясно и клуба с България в името си какво е направил (разберете ме правилно - наистина не знам) и
защо се е стигнало до такова повдигане на въпроса от Миро. Продавача съгласен ли е с така поставения въпрос или
просто Миро, както винаги казва това което му е на сърце? :hi:

Миро, пишеш да забравим за други локомотиви от наши серии...
Ами нима някои производител да ни е обещавал такива неща???
Изкупихте (за жалост аз си го правя сам в ТТ) всички румънски "Одисей" за да си направите
българската серия на 06!!!! Кой ви благодари, подкрепи или обеща нещо в тази връзка.
Що летите в облаците като малките деца????

Ако Иво направи такъв пробив с италианската фирма, то не е правило, а по-скоро абсолютно изключение.
Дори след неимоверните усилия които положи, какво - да не би нещо да са му обещали насреща???

Разберете ме правилно, не е лошо да има повече такива хора като Иво и родолюбци като всички нас,
както и отзивчиви фирми като А.С.М.Е  (или там както се пише) НО ТОВА НЕ РЕШАВА ВЪПРОСА РАДИКАЛНО,
ПО ПРОСТАТА ПРИЧИНА ЗА ГОЛЕМИНАТА НА НАШИЯ ПАЗАР.

Тук в България състоянието е следното (мои проучвания):
- хобисти (от пет мащаба) около 55-60 човека.
- активните в три форума и половина - около 35-40 човека.
- симпатизанти, които някои ден може да станат хобисти - още около 20-тина човека.
- търговци на влакови модели - 5/6 човека (магазини, сайтове и хобисти - оплитат се малко категорийте).

Това е "огромен" пазар и за да продават и правят български модели, фирмите производителки се избиват и
дават подкупи на много високо ниво!!!!!!

Смешно, саркастично и тъжно - но това е за съжаление истинското положение на пазара у нас.

Това не е маркетингово проучване, а проста сметка "от коляно".
Ако има 40 локомотива на DB-SCHENKER, търговеца който е продал 30 броя трябва "да бие капа у земя!".
Щот това са си 75 % - направо страхотни проценти за пазара и модела.
А ако иска 100 % усвояемост - да слезне от балона и да потърси други начини в реалността.
Хвала че имаше такива направени локомотиви, но това е вече "запълнен" пазар в Н0.
Да не пропускаме че сме в криза, цената не е по силите на всеки желаещ и т.н.


Не ми е работа да давам съвети, но на първо четене се сещам веднага два:

1. Помислено ли е за разсрочено плащане? Дори големите вериги магазини го правят...
може би има все още Н0бисти които биха го пожелали, но не могат да го купят веднага?
2.Този локомотив е "екзотика" на големите моделни пазари. Може би подобно на "екзотичната" 46-ца,
ще се продава успешно там - все пак това са само десет бройки.

Може би трябва да се помисли и трети вариант...но това си е работа на търговеца,
а не на разни форумни дебати отиващи към "за" и "против" българското в нашия моделизъм!
 :hi: :hi: :hi:
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: toniemi в 12 Юни 2012, 09:14:27
Цитат на: pach link=topic=3679.msg79218#msg79218 date=1339481071
Разбира се, че е така и за това ние те уважаваме тук!!! :hi:

Не разбрах нещо за локомотива...

Ако са закупени от търговеца - съвсем няма защо да се притесняваме - рано или късно ще се продадат тези десет бройки!
Най-малкото, че тепърва има прохождащи хобисти...особено след пускането на серията стендови модели "Световните локомотиви".
Ако е взет на консигнация (щом ще се връща) какъв е проблема да стои в търговеца? Така или иначе парите се "усвояват"
след продажбата на серията или на всяка отделна бройка - въпрос на договор, в крайна сметка между търговец и производител.
Само при Тихомир, консигнацията не е в усвояване на пари, ами на нови модели...ама там нито Тишо е търговец, нито оставилия
модел за продажба, е производител.

Не стана ясно от какъв зор, тези десет броя ще се връщат за пребоядисване?
Може би трябва все пак да се даде някаква информация от страна на търговеца.

...не че това ще промени много нещата, тоест едва ли ще се продадат мигом тези десет бройки.
Нито стана ясно кой от Н0бистите не си е купил такъв локомотив ( :rtfm: :punish:) шегичкаааа  :pleasantry:,
пък и още по-малко има яснота кога и от кого е пуснат в продажба този модел (поне за мен - ама аз съм чеТТник  :blush2:)
Да,  видях го по снимки от клубни срещи и горди притежатели, но дори не знам цената му.
Ако беше в ТТ - тогава бих си купил и аз, като това не е оправдание, а изясняване на елементарен факт.
Но да го купувам без да ми е нужен, само за да подкрепя нещо, някои си или всички - това е жест,
които тук не е приет да се прави, независимо точно за каква подкрепа става въпрос.
(имаме подобен случай който малко се поизопачи и добре поне, че остана нещо от нея - първия "клубен" локомотив
на КЖМБ)

Не стана ясно и клуба с България в името си какво е направил (разберете ме правилно - наистина не знам) и
защо се е стигнало до такова повдигане на въпроса от Миро. Продавача съгласен ли е с така поставения въпрос или
просто Миро, както винаги казва това което му е на сърце? :hi:

Миро, пишеш да забравим за други локомотиви от наши серии...
Ами нима някои производител да ни е обещавал такива неща???
Изкупихте (за жалост аз си го правя сам в ТТ) всички румънски "Одисей" за да си направите
българската серия на 06!!!! Кой ви благодари, подкрепи или обеща нещо в тази връзка.
Що летите в облаците като малките деца????

Ако Иво направи такъв пробив с италианската фирма, то не е правило, а по-скоро абсолютно изключение.
Дори след неимоверните усилия които положи, какво - да не би нещо да са му обещали насреща???

Разберете ме правилно, не е лошо да има повече такива хора като Иво и родолюбци като всички нас,
както и отзивчиви фирми като А.С.М.Е  (или там както се пише) НО ТОВА НЕ РЕШАВА ВЪПРОСА РАДИКАЛНО,
ПО ПРОСТАТА ПРИЧИНА ЗА ГОЛЕМИНАТА НА НАШИЯ ПАЗАР.

Тук в България състоянието е следното (мои проучвания):
- хобисти (от пет мащаба) около 55-60 човека.
- активните в три форума и половина - около 35-40 човека.
- симпатизанти, които някои ден може да станат хобисти - още около 20-тина човека.
- търговци на влакови модели - 5/6 човека (магазини, сайтове и хобисти - оплитат се малко категорийте).

Това е "огромен" пазар и за да продават и правят български модели, фирмите производителки се избиват и
дават подкупи на много високо ниво!!!!!!

Смешно, саркастично и тъжно - но това е за съжаление истинското положение на пазара у нас.

Това не е маркетингово проучване, а проста сметка "от коляно".
Ако има 40 локомотива на DB-SCHENKER, търговеца който е продал 30 броя трябва "да бие капа у земя!".
Щот това са си 75 % - направо страхотни проценти за пазара и модела.
А ако иска 100 % усвояемост - да слезне от балона и да потърси други начини в реалността.
Хвала че имаше такива направени локомотиви, но това е вече "запълнен" пазар в Н0.
Да не пропускаме че сме в криза, цената не е по силите на всеки желаещ и т.н.


Не ми е работа да давам съвети, но на първо четене се сещам веднага два:

1. Помислено ли е за разсрочено плащане? Дори големите вериги магазини го правят...
може би има все още Н0бисти които биха го пожелали, но не могат да го купят веднага?
2.Този локомотив е "екзотика" на големите моделни пазари. Може би подобно на "екзотичната" 46-ца,
ще се продава успешно там - все пак това са само десет бройки.

Може би трябва да се помисли и трети вариант...но това си е работа на търговеца,
а не на разни форумни дебати отиващи към "за" и "против" българското в нашия моделизъм!
 :hi: :hi: :hi:

много точно!
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: Loco-motion в 12 Юни 2012, 09:37:37
И аз съм напълно съгласен с това. Не виждам логика някой да тръгне да пребоядисва ливреите от DB Schenker нa DSB. Най-вече защото "нашият" локомотив е екзотика. Живял съм на запад, ежедневно си имам вземане-даване със западняци и знам какви луди пари дават именно за тая екзотика.
А за това, че който няма български модел не е моделист, не си прав Миро. Надявам се догодина да мога да отделям по 250 - 400 лв. на два-три месеца за локомотиви, но за сега не ми е по силите. Затова и съм се насочил към самоделен модел, който няма НИЩО общо с България. Така поне и да се осе*а тотално няма да ми е толкова гадно, колкото ако прецакам модел на наш подвижен състав. Последното ми се струва направо кощунство.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: liro4605 в 12 Юни 2012, 09:49:05
Пишеики тези редове незаставам зад никой и не обвинявам никой!Истината е само една че за да има БГ модели трябва всички да гледат в една посока.
 Няма да споря вобще с никой само ще  кажа че имаше още доста проекти които ще си останат като такива.Обещано бе да но след като няма пазар защо да се правят.Затова и написах че дори и да не съм любител на парата излезе ли парен локомотив най-малко за да подкрепя колегите с 1 бройка ще си го взема.Може да не ви харесва 46та марка но представети си като модел колко добре ще стои 46 200 с тези големи надписи отстрани на равния кош.Това беше един от проектите а има и още поне 3 който са стигнали до някъде и са в застои.

 Както и да е ,който ме разбрал ,разбрал който не ,не !Всеки си има глава на раменете.Стоп на писаниците и това е! :hi:


http://vbox7.com/play:8f9612316e  За разхлаждане на страстите
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: Best Ripper в 12 Юни 2012, 09:52:37
Цитат
Тук в България състоянието е следното (мои проучвания):
- хобисти (от пет мащаба) около 55-60 човека.
- активните в три форума и половина - около 35-40 човека.
- симпатизанти, които някои ден може да станат хобисти - още около 20-тина човека.
Тук пък аз смея да твърдя, че сметките ти изобщо не са верни... Не си прави сметка само по свои познати, приятели, участващи във форума и т.н. Има много хора, които са "необвързани", но си събират модели и карат влакове /всеки със собствените си разбирания/, обаче и не искат и дума да чуят за този форум или пък да се показват пред всички... Лично аз съм продавал неща на 6-7 души, които изобщо нямат регистрация във форума и никой не ги знае, но понеже всичко се чете без ограничение, намират начин да се свържат...  :hi:
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: Mixy в 12 Юни 2012, 11:15:47
Тъжната истина е, че броят на ЖП-моделистите и магазините за модели у нас е по-малък от съответните бройки в малко немско грдаче. Причините за това са много и няма смисъл да ги коментираме. И аз искам да има повече БГ модели, но едва ли това ще се случи в близките години. Адмирации за всички, които са допринесли за това, като са го направили възможно чрез собствен труд, посредничество, привличане на производител или дори само с покупка на готов БГ модел. Но докато ситуацията в държавата си остава все така сдухана, ние също си оставаме просто шепа хора с екзотично хоби.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: pach в 12 Юни 2012, 11:45:42
Цитат на: Best Ripper link=topic=3679.msg79230#msg79230 date=1339483957
Цитат
Тук в България състоянието е следното (мои проучвания):
- хобисти (от пет мащаба) около 55-60 човека.
- активните в три форума и половина - около 35-40 човека.
- симпатизанти, които някои ден може да станат хобисти - още около 20-тина човека.
Тук пък аз смея да твърдя, че сметките ти изобщо не са верни... Не си прави сметка само по свои познати, приятели, участващи във форума и т.н. Има много хора, които са "необвързани", но си събират модели и карат влакове /всеки със собствените си разбирания/, обаче и не искат и дума да чуят за този форум или пък да се показват пред всички... Лично аз съм продавал неща на 6-7 души, които изобщо нямат регистрация във форума и никой не ги знае, но понеже всичко се чете без ограничение, намират начин да се свържат...  :hi:

Добре!
Щом като не влизат във така изброените от мен групи...
... значи става така:
Тук в България състоянието е следното (мои проучвания):
- хобисти (от пет мащаба) около 55-60 човека.
- активните в три форума и половина - около 35-40 човека.
- симпатизанти, които някои ден може да станат хобисти - още около 20-тина човека.
- още 7/8 човека дето Венци им е продавал модели и нещАт да ги знаят тука.

...но нима това променя картината???

Аз не участвам в спор, нито твърдя че моите наблюдения са валидни за всеки,
 а просто споделих своето виждане по въпроса!
А Венци не би и могъл да си представи кои са моите приятели и познати, така че се изказа неподготвен,
но да не се отклоняваме от темата...
...още повече че Миро го каза най-вярно накрая:
Цитат
Както и да е ,който ме разбрал ,разбрал който не ,не !Всеки си има глава на раменете.Стоп на писаниците и това е!

Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: Adrian в 12 Юни 2012, 12:04:30

Абе хора ! Пипъли !! Нямате ли си работа , та ми страдате и броите стотинки ?? Повече сълзи изревахте от Фатмагюл  :lol:

За каквото и да става дума , става дума за пари . Имаш крава - пиеш мляко ! Нямаш крава - звъниш на Тониеми и започваш да редиш хвалби  :drinks:
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: mitko0888 в 12 Юни 2012, 13:43:38
Е накрая не се стърпях и ще се изкажа по въпроса за моделизЪма:

Цитат на: Adrian link=topic=3679.msg79234#msg79234 date=1339491870

Абе хора ! Пипъли !! Нямате ли си работа , та ми страдате и броите стотинки ?? Повече сълзи изревахте от Фатмагюл   :lol:

Това Vatmaguel в кой мащаб е?

Цитат на: Adrian link=topic=3679.msg79234#msg79234 date=1339491870
За каквото и да става дума , става дума за пари . Имаш крава - пиеш мляко ! Нямаш крава - звъниш на Тониеми и започваш да редиш хвалби   :drinks:

Адри, тези двете, които си нарисувал  :drinks: , се наричат ХАЛБИ.


И пак по темата, да попитам моделистите: Swiss моделите предполагам че си ги доставяте нелегално от някой швейцарски фен, който ги е изкупил от "производителя" в годината на производството? Трябва да се разтърся да видя в каталозите дали има останали швейцарски модели! Пък нали и ние сме Швейцария, нищо че сме онази, на балканите, може и някое наше моделче на локомотив да видя в някой каталог? Или в гугъл-а да излезе - в магазини, на брой повече от пръстите на едната ръка (освен ако не е пострадала от банциг).

Нещо ми се върти в главата че поне 5 (пет) човека редовно четящи и пишещи тук са запознати с въпроса за фабричното "побългаряване" на съществуващи модели. Не че очаквам да науча нещо ново от тях, ама можеше за три денЯ да се изкажат по темата, заради четящите, че и заради спорта.

Кога да очакваме останалите петдесетина модела, експлоатирани у нас? Или ще става само с поръчка и авансово плащане.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: liro4605 в 13 Юни 2012, 23:33:45
                                                              "За чиста и свята република" -разбирайте го както искате  :hi:
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: BDZ в 17 Юни 2012, 01:58:01
Прочетох всички коментари, всеки е прав за себе си и без да соча с пръст или обвинявам,някого тука в нещо нередно , бих искал да отбележа един факт, който ми направи впечатление последните 7-8 години прекарани в чужбина. Искам да спомена едно от многото нови неща, които човек иска или не иска научава живеейки в друга среда, култура, общество, както искате го наречете. Солидарност. Едно от нещата, които липсва в съвременна България. Зачеркнато понятие, заедно с колективизма и други комунистически "отживелици", но пък учудващо популярни в Скандинавия, примерно, тук в Швеция. Мразя стереотипите, отбягвам да ги изпозвам, но тук ще направя изключение: дори американеца - крайният индивидуалист, продукт на капиталистическата система и социалното инженерство е по-солидарен от българина. Това са моите лични наблюдения, не обвързвам никого с тях, моите извинения за евентуално причинен у някого дискомфорт. :drinks:
Свалям шапка и благодаря още веднъж на човека, виновен за Арт.№: 10051 Електрически локомотив EA 3000 / DB Schenker Rail Bulgaria. :hi:
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: lubomir в 17 Юни 2012, 10:50:32
Цитат на: liro4605 link=topic=3679.msg79303#msg79303 date=1339619625
                                                              "За чиста и свята република" -разбирайте го както искате  :hi:
Мирооооо, тая чиста и свята република се прави с чисти и святи хора. За съжаление тея хора ги е търсил и Диоген с лампата, ама така и не ги е открил. От тогава до сега нищо в отношенията между  хората не се е променило. Тая дилема е седяла още след освобождението, но тогавашните мъдреци бързо и съвсем правилно са стигнали до извода, че не сме дорасли за република и гражданско о-во.
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: liro4605 в 18 Юни 2012, 23:51:11
Последните броики си заминават до дни!После да не стане като с 46ката да ме обсипвате с лични съобщения от сорта -ЕЙЙЙ ама ти имаш 5 дай една поне! :hi:

р.р.Такова нещо с тази ливрея надали ще се пройзведе вобще някога.   
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: toniemi в 15 Април 2021, 23:02:30
Цитат на: gzo link=topic=3679.msg79149#msg79149 date=1339319140
Рефито го е казал много точно :

Именно поради тази причина аз също не бих си купил въпросните "чуждоземски" машини. Нито са опъвали влак в който съм се возил, нито някога ще се возя в такъв състав, че да изпитвам поне малко сантимент, който да ме накара да се бръкна за тях. За мен лично тея два лока са толкова български, колкото и всеки друг лок преминавайки или работил в БГ. Просто се разминавам с тях за кратко и те си заминават, нито са част от спомените ми, нито някога ще ги свързвам с България. Лично мнение, но вероятно така мислят и тези които не са ги купили ?!
Виж 46-цата е дгуга ракия. Едно, че още от детството ни(ми) сме свикнали с физиономията му и отделно, че и бая сме се возили в негов състав. Всеки го припознава като нещо близко до сетивата и спомените си и именно затова се изчерпа. Едва ли не заедно с червената шкода са се превърнали в емблеми на България. А 86-ците какво са от това ? Просто поредните лъскави "играчки" на някой си бизнесмен.Ей-така,просто от скука се зачетох в тази тема и като стигнах до мнението на колегата се замислих,още ли (почти 10 години по-късно) тези локомотиви са ни чуждоземни и не ги приемаме!???? ::) ::) ::)
Как се промениха нещата,сега вече може да се возим в пътнически влакове теглени от серията ЕА 3000! :yes: :yes: :yes:
Както е видно от видеата по-долу.
Всекидневно се виждат по българските релси предимно с товарни влакове.
За подрастващите и начинаещите хобисти,те ще са част от тяхните спомени и преживявания.
След като БДЖ сдадът монопола върху пътническите превози,предполагам ще може да се возим и на други чуждоземни влакове и мотриси :yes: :yes: :yes:
Сега вече съжалявам ,че не го купих този локомотив,не поради тези причини,бяха финансови!
Както се казва-веднъж каца птичката на рамото....не бива да се изпуска момента,защото човек не знае как ще се промени бъдещето! :blind:

Просто размисли  :hi: :hi: :hi:

видеа:
https://www.youtube.com/watch?v=umZx0fluu-U - БВ 1624 с локомотив на DB и 46235,през спирка Кадиево
https://www.youtube.com/watch?v=OS_FIyhYvq0 - БВ1611 с два локомотива на DB CARGO
https://www.youtube.com/watch?v=iEFvLz5cKqs - DB Cargo locomotives on passenger trains
https://www.youtube.com/watch?v=piUe4c-HU9M -  EA3014 (DB Cargo Bulgaria 86 014) on passenger service for BDZ PP 


https://www.youtube.com/watch?v=8MBCF105meg - DB Schenker EA 3000 locomotives
https://www.youtube.com/watch?v=EcxftDfDTJ8 - Първомай,БВ 1611 заминава за Свиленград
https://www.youtube.com/watch?v=MzgZtWRpcvM - БВ 1611 наближава гара Поповица
https://www.youtube.com/watch?v=aL7LT-fWUEU - БВ1614 транзит през Прослав посока София
https://www.youtube.com/watch?v=AGJ84gb8L1w - Бърз влак 1611 потегля от гара Септември.
https://www.youtube.com/watch?v=lcBHjW50d0s - traversarea gării Elin Pelin
https://www.youtube.com/watch?v=E9yUxb7mkAE - Gara Todor Kableshkov
https://www.youtube.com/watch?v=X8nqDyfuTC4 - Stația Plovdiv
https://www.youtube.com/watch?v=AjL7ZBOcLkY - DB CARGO 86 018 on passenger train departs from station Septemvri
https://www.youtube.com/watch?v=DuHLjjD90VI - Влак 1611 с локомотив 86 014
https://www.youtube.com/watch?v=9zP_uagyEFo -  БВ1611 потегля към Свиленград с локомотив на ДБ Шенкер. 13 март 2020 г.
https://www.youtube.com/watch?v=7deKzn4UN_o - Влак 1611 с локомотив 86 014
https://www.youtube.com/watch?v=V_ows7uBHXw - Влак 1611 с локомотив 86 014
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: toniemi в 18 Юли 2021, 15:05:40
Новата ливерия на Булмаркет:

https://www.youtube.com/watch?v=LJLaJ_-LEy0
Титла: Re:Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: toniemi в 28 Април 2022, 23:51:53


Локомотив 86-006 след Подемен ремонт в завода Русе.

(https://www.skyscrapercity.com/cdn-cgi/image/format=auto,onerror=redirect,width=1920,height=1920,fit=scale-down/https://www.skyscrapercity.com/attachments/fb_img_1651164245298-jpg.3126610/)
Титла: Re: Локомотивите серия ЕА 3000 (означени в Р. България като серия 86)
Публикувано от: angel.s в 30 Април 2022, 11:11:06
 Браво, радва!