Статии  
ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЕПОХИ И АДМИНИСТРАЦИИ - част 1
26 April 2011

Едно от най-важните неща, характерни за нашето хоби, е че ВСЕКИ ЛОКОМОТИВ И ВАГОН ИМА СВОЯТ ПРОТОТИП В РЕАЛНИЯ СВЯТ! Оттук и естествените въпроси, които си задава всеки от нас са кога и къде е съществувал този прототип? Терминът "епоха" дава отговор на първата част от въпроса, а терминът "администрация" дава отговор на втората част. С други думи епохата показва най-общо историческата принадлежност на прототипа, а железопътната администрация неговата географска принадлежност!

В повечето случаи, железопътната администрация припокрива територията на държавата, собственик на железниците (и на подвижния състав), но има примери, когато в една държава съществува повече от една железопътна администрация, както и случаи, в които една железопътна администрация управлява железниците на повече от една държава. Поради тази причина е по-точно да се използва терминът "администрация" за географската принадлежност на всяка единица подвижен състав. Всяка администрация има своите инициали, които са надписани върху локомотивите и вагоните й. Ето инициалите на някои европейски железопътни администрации:

БДЖ - България

CFR - Румъния
MAV - Унгария
CSD - Чехословъкия
PKP - Полша 

FS - Италия
SNCF - Франция SNCB - Белгия
NS - Холандия

 

RENFE - Испания
NSB - Норвегия
SJ - Швеция
DSB - Дания
TCDD - Турция


Понякога в различни исторически периоди железопътните администрациите се обединяват, разделят или преименуват. Типичен пример за това е Германия. До 1919 година там съществуват повече от 10 железопътни администрации:

К.P.E.V.

Прусия

К.Bay.Sts.B.

Бавария

К.Sa.Sts.Е.B.

Саксония

G.Bad.St.Е.

Бaден

К.W.St.Е.

Вyртемберг

М.F.F.Е

Мекленбург

G.О.Е.

Олденбург

Pfalzbahn

Пфалц

Els.- Loth.

Елзас и Лотарингия


От 1920 до 1945 година администрацията на Германия е само една - DRG. От 1945 до 1994 година администрациите са две - DB за Западна Германия и DR за Източна Германия. От 1994 железопътната администрация на Германия отново е само една - DB.

1835-1920 - ЕПОХА 1

1920-1945 - ЕПОХА 2
1945-1968 - ЕПОХА 3
1968-1994 - ЕПОХА 4

1994-2010 - ЕПОХА 5
2011- ЕПОХА 6


Годините, в които свършва една и започва друга епоха, са свързани с важни за държавите и железниците исторически събития (най-вече в Германия, но и в цяла Европа).

1920 година е краят на 1-ва и началото на 2-ра епоха. Краят на Първата Световна Война, обединението на всички германски администрации в една - DRG, старта на т.нар. Стандартизационна програма на германските железници (която променя коренно облика на подвижния състав както в Германия, така и в много други европейски страни, включително и в България).

1945 година е краят на Втората световна война, капитулацията на Германия, както и на германската администрация DRG. Скоро след това на картата на Европа се появяват две нови държави (и две нови администрации) ФРГ - Западна Германия с  администрация DB, и ГДР - Източна Германия с  администрация DR. Това е краят на втора епоха и началото на трета епоха!

Събитието, което определя края на трета и началото на четвърта епоха е въвеждането на 12 цифрената номерация на вагоните в UIC (UIC е международна организация, създадена през 1922 година, в нея членуват почти всички европейски  администрации, както и няколко азиатски, свързани в непосредствена близост с европейската ж.п. мрежа).

На 1 декември 1968 година UIC въвежда система за номерация на вагоните, при която в 12 цифрен номер е закодирана информацията за всеки вагон - чия собственост е, пътнически или товарен, вид на спирачна система, конструктивна скорост, класа, брой на купетата, система на отоплението и т.н. Тази система спомага компютърната обработка на данните за всеки вагон и за неговото местонахождение.

По същото време е въведено и новото серийно означение на локомотивите в Германия - 1968 година за DB, и 1970 година за DR.

Началото на епоха 5 е Обединението на Западна и Източна Германия през 1990 година. През 1994 година се обединяват и двете германски администрации DR и DB. Новата администрация взима инициалите DB!

Във всяка една от епохите и администрациите е съществувала различна система за серийно и типово означение на подвижния състав. Дори цветовата схема за боядисване на локомотивите и вагоните е много различна в различните епохи и администрации.

Следващият логичен въпрос е какво се случва с един локомотив или вагон, когато "преминава" в следваща епоха? Отговорът е прост - когато дойде времето за ревизия, се свалят старите експлоатационни табели и се монтират новите, с новите серии и номера, новите знaци на администрацията, и пребоядисване по новата цветова схема (ако е въведена такава). Подходящ пример са електрическите локомотиви E44. Първите единици от тях са строени и доставени за DRG през 1930 година (втора епоха). По това време те са със сив кош, сребърен покрив,черни талиги, червени колела и черни пантографи. Табелите с експлоатационните номера са с месингови бyкви и цифри. След 1945 година (в трета епоха), локомотивите от тази серия, които остават в DR изглеждат по следния начин - зелен кош, сребърен покрив, червени талиги, червени пантографи. Локомотивите E44, собственост на DB са със зелен кош, черни талиги, сребърен покрив. А табелите и в DR и DB вече са с алуминиеви букви и цифри. В началото на четвърта епоха (1968 -1970 година), видът на E44 отново е променен - тези на DR имат нова серия - 244, а в DB серията става 144. Цветовата схема на DR е същата както в трета епоха, но покривът вече е светло сив. В DB обаче, цветовата схема е променена така - кошът е тъмно син с бели муцуни, покривът тъмно сив, талигите черни. С тези цветове локомотивите E44 (след 1970 година 244 и 144) остават до края на експлоатацията си.

Друг показателен пример за масово пребоядисване са пътническите вагони на К.P.Е.V., които към 1919 година са в пет различни разцветки - пощенските вагони са жълти, багажните и третокласните са кафяви, четвъртокласните са светло сиви, второкласните зелени, а първокласните зелени с жълт кант. В началото на втора епоха всички пътнически вагони са пребоядисани в тъмно зелено, с черен кант на линията под прозорците, черни талиги и сребърен покрив.

Какво е положението с епохите в БДЖ?

Доста различно от това в Германия!

По важните дати за подвижния състав на БДЖ са 1888 година- учредяването на БДЖ; 1908 година - въвеждането на първата по-стройна и прегледна система за серийно означение на локомотивите в БДЖ; 1930 година - появата на първите локомотиви от новото кoнструктивнo оформление (аналогично на немските "ЕINHEITS" локомотиви) 1936 година - новото серийно означение на локомотивите в БДЖ (което е и последно за парните локомотиви); 1956 година - официалното премахване на третокласните вагони от всички администрации, членки на UIC; 1965 година - новото серийно означение на дизеловите и електрически локомотиви в БДЖ; 1968 година - новата номерация на вагоните в БДЖ (както бе писано по-горе, тази номерация се приема едновременно от всички администрации, членки на UIC); 1988 година -въвеждане на "контролната цифра" в номерата на локомотивите (това, което в Германия се прави през 1968 -1970 година).

Възможно ли е все пак да се "срещнат" на едно и също място вагони и локомотиви от различни епохи и администрации? Отговор - принципно да, но при много специфични условия и обстоятелства. Примерно композиция, съставена от вагони 3-та и 4-та епоха е възможна, ако времето на действие е около 1969 година, някои от вагоните са преминали ревизия и са с новите експлоатационни номера, други все още са със старите си номера (от трета епоха).

Сподели facebook Facebook twitter Twitter


© 2021 RailwayPassion. Всички права запазени. Special thanks to the cool guys of StudioITTI Уеб дизайн и изработка на интернет сайт от Студио ИТТИ - Уеб базирани решения
Национална среща на железопътните моделисти в България Сдружение "Клуб Железопътен Моделизъм – България"