Статии  
Възстановяването на дизелов локомотив 64.19 за междурелсие 1435 mm
17 May 2011

 

Възстановяването на нормалнорелсов (1435 мм) дизелов локомотив 64.19

 

Предистория

Локомотивите БДЖ серия 64 са представители на източногерманските следвоенни локомотиви V18b, произвеждани от заводите Lokomotivbau “Karl Marx” – Babelsberg, DDR и са доставяни за нуждите на БДЖ и индустрията на Народна Република България в периода 1963 – 1967 г. Доставените локомотиви са общо 24 бр., като от тях 14 бр. са зачислени в БДЖ, а останалите 10 бр. са експлоатирани в различни предприятия. Локомотивите са двуосни, с щангово задвижване на двете колооси и хидравлична предавателна система. Локомотивите серия 64.00 имат следните технически данни:

Заводски тип: V18b (V15.20)
Дължина с буферите: 6 940 мм
Най-голяма височина (над SOK): 3 585 мм
База на локомотива (междуосие): 2 500 мм
Конструктивна скорост: 40 км/час
Максимална скорост*: 37 км/час
Служебна маса: 18 т
Колоосно натоварване: 9 т
Тип: М 0-2-0 9
Теглителна норма при наклон 14% и V=20 км/час: 85 т
Дизелов двигател тип: 6 VD 18 SRW
Брой цилиндри и разположение: 6 І
Ред на работа на цилиндрите: 1-5-3-6-2-4
Максимален въртящ момент: 90/1200 mkp
Номинална мощност при 1500 U/min: 180 к.с.
Охлаждане на двигателя: Водно циркулационно
Хидропредавателна кутия тип: GSR 12/3,7
Брой на хидротрансформаторите: 1
Брой на хидросъединителите: 2
Хидротрансформаторът е включен: 0 - 14 км/час
Първи хидросъединител включен: 14 до 21 км/час
Втори хидросъединител включен: 21 до 37 км/час
Охлаждане на ХПК: чрез топлообменник
Спирачка: Knorr Kbr
Функционен вентил: GR-V5(EMV 10)
Кран-машинист за автом. спирачка: St-125/IV
Кран-машинисти директна спирачка: Zbs-12
Компресор: VV 64/100(2-HS3 63/74)
Управление на компресора: с регулатор за празен ход
Електрическа система: 24V DC
Брой и тип на акумулаторите: 2 х 12V 180 Ah
Генератор: Алтернатор 24V 500W
Инсталация за пясъкоподаване: пневматично управляема - 4 бр пясъчници
Горивен резервоар: 400 л
*Максимална скорост по отношение на сцеплението и хидропредавката

Експлоатационна съдба на локомотив 64.19

Локомотив 64.19 след доставянето му през 1966 г. е зачислен към БДЖ, но от самото начало работи в клона на „ГОРУБСО” в гр. Кърджали. Няколко години по-късно е отчислен от парка на БДЖ и окончателно предаден на индустрията, където работи до оставянето си в изолация през 2004 г. По време на своята експлоатация, локомотив 64.19 претърпява ремоторизация поради повреда на оригиналния дизелов мотор. Същият е заменен с 8 цилиндров V образен двигател съветско производство тип ЯМЗ-238 с номинална мощност от 230 к.с. Заедно с ремоторизацията е направено и изменение на охладителната система, като са премахнати всички елементи, свързани с оригиналния мотор. Премахнат е и топлообменника на хидропредавателната кутия. След 2004 г., локомотивът е оставен на гаражен коловоз в базата на „ГОРУБСО” гр. Кърджали, където престоява до април 2011 г. Към него интерес е проявяван два пъти – първият път от страна на Оловно-цинковия комплекс в града, но до договор не се стига и вторият път след направено предложение от Сдружение „Български Локомотивен Форум”. На 28.04.2011 г е подписано споразумение и локомотивът е предаден на Сдружението. Към април 2011 г., у нас от серия 64.00 са запазени само две единици – описания тук 64.19 и намиращия се в гр. Стара Загора 64.20 собственост на „Кълвача Газ” АД.

Възстановяването

Идеята за възстановяване на локомотив 64.19 възниква след проучване от страна на техническия колектив на Сдружение „Български Локомотивен Форум” и след извършване на предварителен оглед през м. март 2011 г. В начинанието си Сдружението вече е ангажирало няколко фирми, които ще изработят отделни елементи, необходими за влагане при възстановителния ремонт. Самият ремонт ще се извърши в една от големите вагоно-ремонтни бази в България, като ще обхваща:

- Цялостно разглобяване на локомотива;

- Песъкоструйна обработка на всички метални елементи;

- Очукване на старата боя от рамата и колоосите;

-Тенекеджийски работи по обшивката и кабината

- Нанасяне на антикорозионно покритие на всички елементи, подлежащи на боядисване;

- Ревизия на колоосите, репрофилиране, дефектоскопия и боядисване;

- Ревизия на теглично-отбивачните съоръжения;

- Основен ремонт на дизеловия двигател;

- Замяна на тръбопроводи по пневматичната система;

- Ревизия на компресора;

- Ревизия на хидропредавателната кутия;

- Цялостно възстановяване на автентичния вид на кабината и пулта;

- Изработка на нови въздушни резервоари;

- Цялостна подмяна на електрическата инсталация;

- Боядисване на локомотива по схема, утвърдена от УС на Сдружение „Български Локомотивен Форум”;

- Изработка на означителни, отличителни и указателни табели съгласно приложен чертеж.

Локомотивът бе приет от Сдружение „Български Локомотивен Форум” на 28.04.2011 г. и на следващия ден, теглен от друг подобен локомотив бе придвижен до междинна база, от където предстои същият да бъде натоварен на автоплатформа за превоз на извънгабаритни товари и превозен до мястото на възстановяване. Самото преместване на локомотива предвизвика голям интерес и десетки жители и гости на гр. Кърджали се спираха да гледат и заснемат необичайния състав, движещ се по железопътната линия от клон „ГОРУБСО” към гара Кърджали, по която реално влак не е преминавал от средата на 2007 г.

По време на възстановителния ремонт Сдружението ще организира „дни на отворени врати”, в които железопътните любители ще имат възможност да наблюдават процеса на възстановяване, да се запознаят с някои специфични технологични операции, да заснемат и коментират със специалисти работата по локомотива.

Финансирането на възстановителния ремонт на музейния локомотив 64.19 е със средства на Сдружението, лични дарения на неговите членове, спонсорство, изразяващо се в предоставяне на необходимите материали или финансиране за закупуването им, както и от заинтересовани туристически оператори.

На локомотива ще бъде изготвен нов технически паспорт, ще бъдат направени всички необходими измервания на контролирани размери и ще се извърши теглово уравновесяване след пълното му окомплектоване.

След извършване на възстановителния ремонт, на локомотив 64.19 ще бъдат извършени всички изпитания и ходово – спирачни проби, предвидени в нормативната уредба на ИА „Железопътна администрация” за установяване на оперативната съвместимост на возилата с основните системи и подсистемите на железопътния транспорт в Р България, след което се предвижда, локомотивът да получи сертификат за безопасност от „Национален Изследователски Институт по Транспорта” ООД и да бъде въведен в експлоатация за туристически, атракционни, рекламни и друг вид увеселителни пътувания по националната железопътна инфраструктура.

Първоначалният срок за завършване на работата по възстановяване на локомотив 64.19 е 23 септември 2011 г., като се предвижда при постигане на договореност с ръководствата на НК „Железопътна инфраструктура” и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД да се проведе демонстрационно пътуване на локомотива в района на ЖП възел София с ретро състав.

За обема на извършваните работи, взаимодействието с подизпълнители и финансовите разходи за ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ на дизелов локомотив № 64.19 изтеглете POSTUPNIK.pdf (247Kb)

Сподели facebook Facebook twitter Twitter


© 2021 RailwayPassion. Всички права запазени. Special thanks to the cool guys of StudioITTI Уеб дизайн и изработка на интернет сайт от Студио ИТТИ - Уеб базирани решения
Национална среща на железопътните моделисти в България Сдружение "Клуб Железопътен Моделизъм – България"