Създаване, ремонти и усъвършенстване на модели | Creation, repairs and tuning up models

Теми

(1/35) > >>

[1] Моделите на Антон Манковски

[2] Шкода 43 302.9 бившата 43 681

[3] Цветова трансформация на 45 серия от 45.09 в 45/ 4006

[4] Трансформация на ламинатката на Тechimage 42.081 в 42-73

[5] 06029.3 от mtb

[6] 46229 ROMPETROL

[7] ЭР25 – опит за мастер (of puppets?)

[8] ДГКу - "Лимончо"

[9] Преходна релса ТТ

Навигация

[0] Едно ниво нагоре

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия